Általános információk

Általános információk

A Graduális képzés keretén belül Intézetünk egyedül végzi a Semmelweis Egyetemen a Mikrobiológia oktatását három karon (Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar), az utóbbi évtizedekben a magyar évfolyam mellett német és angol nyelven is. A tananyagot a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon sajátítják el, az orvostanhallgatók két félév, a fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók pedig egy félév során. Intézetünk oktatói munkájukban alapvető feladatnak tekintik a gyakorlat által megkívánt mikrobiológiai szemlélet kialakítását, a törzsanyaghoz tartozó, folyamatosan fejlődő, korszerű új ismeretek beépítését a tananyagba és a karok eltérő igényeinek fokozott figyelembe vételét.

Az adott karhoz és aktuális tanévhez kapcsolódó oktatási anyagok (kollokviumi, szigorlati tételsor, előadás és gyakorlati tematika, segédanyagok, előadásanyagok) valamint az órarendi információk és a tantárgyi követelményrendszer az egyetemi E-learning rendszeren keresztül érhetőek el.

Követelményrendszer

E-tankönyv

E-tankönyv

Az Intézetünk oktatói által összeállított,  Az orvosi mikrobiológiai alapjai c. e-tankönyv (Szerkesztette: Prof. Dr. Szabó Dóra) segít elsajátítani a tantárgy alapjait, valamint összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban szükséges információkat.  Az e-tankönyv a Semmelweis Egyetem hallgatói részére az E-learning felületen szintén elérhető. További információk ide kattintva elérhetőek.

 

 

 

Tanulmányi ügyintézők

Tanulmányi ügyintézők

  • Dr. Ghidán Ágoston