Betűméret: A A A

Oktatás

A graduális képzés keretében a Mikrobiológiai Intézet egyedül végzi az egyetemen a mikrobiológia oktatását három karon:

  • Általános Orvostudományi Kar
  • Fogorvostudományi Kar
  • Gyógyszerésztudományi Kar

utóbbi évtizedekben a magyar évfolyam mellett német és angol nyelven is. A tananyagot a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon sajátítják el, az orvostanhallgatók két félév, a fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók pedig egy félév során.

Intézetünk oktatói munkájukban alapvető feladatnak tekintik a gyakorlat által megkívánt mikrobiológiai szemlélet kialakítását, a törzsanyaghoz tartozó, folyamatosan fejlődő, korszerű új ismeretek beépítését a tananyagba és a karok eltérő igényeinek fokozott figyelembe vételét.

Az adott karhoz és aktuális tanévhez kapcsolódó oktatási anyagok (kollokviumi, szigorlati tételsor, előadás és gyakorlati tematika, minimumkérdések, segédanyagok, előadásanyagok) valamint az órarendi információk és a tantárgyi követelményrendszer az egyetemi E-learning rendszeren keresztül érhetőek el az itt feltüntetett linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/