Betűméret: A A A

Oktatás

Tanulmányi adminisztráció

A graduális képzés keretében a Mikrobiológiai Intézet egyedül végzi az egyetemen a mikrobiológia oktatását három karon:

teljes létszámú III. évfolyamai, mintegy évi 800 hallgató számára, az utóbbi évtizedekben német és angol nyelven is. A tananyagot a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon sajátítják el, az ÁOK hallgatók két félévben, a FOK és GyTK hallgatói egy-egy félévben. Az Intézet oktatói munkájában alapvető feladatának tekinti a gyakorlat által megkívánt mikrobiológiai szemlélet kialakítását, a törzsanyagként kezelendő új ismeretek folyamatos beépítését a tananyagba és a karok eltérő igényeinek fokozott figyelembe vételét.

A mikrobiológia iránt érdeklődő hallgatók ismereteiket továbbfejleszthetik az Intézetben működő Tudományos Diákkör keretében, demonstrátori munkakörben, valamint szakdolgozatok készítésében.

A posztgraduális képzés keretében az Intézet elméleti és gyakorlati oktatást végez az “orvosi mikrobiológia szakorvosa”, a “fertőző betegségek szakorvosa” és a “mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés szakgyógyszerésze” képzésben, továbbképzésben és vizsgáztatásban.

Az Intézet tagja az Egyetem Doktori Iskolájának, akkreditált programjában folyamatosan képez Ph.D. hallgatókat.