1240 végzős hallgató vehette át oklevelét a Semmelweis Egyetem öt karán az elmúlt hetekben, közülük csaknem 300-an idegen nyelven tanultak a különböző képzéseken a 247. tanévben.

Eskütételüket követően dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes és dr. Hunyady László dékán avatta orvosdoktorokká az Általános Orvostudományi Karon végzett hallgatókat a Papp László Budapest Sportarénában. Összesen 505-en végeztek idén a karon, köztük 205 külföldi hallgató, akik a világ 24 országából érkeztek. Dr. Merkely Béla azt kérte a jelöltektől, hogy esküjükhöz híven, orvosi tevékenységükkel szolgálják beteg embertársaik gyógyulását, teljesítsék a rájuk váró feladatokat. Az itt megszerzett tudás mellett valamennyi végzett diák az egyetem közel két és fél évszázados tradíciójának is az örökösévé válik – jelentette ki beszédében dr. Hunyady László, aki szólt az élethosszig való tanulás fontosságáról is. Tovább a cikkre.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézet három képzésének – szociális munka mesterképzés, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés, laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés – végzős hallgatói idén először egyszerre vehették át diplomájukat a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, ahol dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes összesen 61 oklevelet adott át. Dr. Hermann Péter örömtelinek nevezte, hogy a graduális képzések mellett az egyetemen specializált képzések is helyet kapnak, segítve ezzel a hazai szakemberek továbbképzését, mester- és doktori képzését. Az EKK Mentálhigiéné Intézetének Párbeszéd Házában tartott diplomaátadó ünnepségén a mentálhigiénés lelkigondozó képzés 49 végzős hallgatója vehette át elismerő oklevelét dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beáta igazgatótól.

364-en vehették át oklevelüket az Egészségtudományi Kar diplomaosztóján a Budapest Kongresszusi Központban. A hallgatókat eskütételüket követően dr. Szél Ágoston rektor és dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán avatták diplomásokká. „Maradjanak egymás segítői, szép szakmájuk szolgálói, az egyetem aktív követei itthon és mindenütt” – szólt a végzettekhez dr. Nagy Zoltán Zsolt, aki ismertette az elmúlt tanév legfontosabb kari eseményeit. Emlékeztetett, hogy nemrégiben megtörtént a kar Vas utcai épülete új szárnyának alapkőletétele a harmadik Közép-Kelet-Európai és Kínai – Egészségügyi Miniszteri Találkozó keretein belül, így rövidesen megvalósulhat a kar épületbővítésének utolsó üteme, megoldva ezzel a helyhiányt. Tovább a cikkre.

130 fogorvosjelöltet avattak doktorrá a Fogorvostudományi Kar diplomaátadó ünnepségén a Madách Színházban. Magyar nyelven 81-en, angol nyelven 37-en, német nyelven 12-en fejezték be tanulmányaikat. A jelöltek közül 20-an summa cum laude, 94-en cum laude, 16-an rite minősítéssel szerezték meg a fogorvosdoktori címet. Az eskütételt követően dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, dr. Gerber Gábor dékán és dr. Bartha Károly dékánhelyettes fogadták doktortársaikká kézfogásukkal az idén végzett hallgatókat. Dr. Hermann Péter arra kérte a frissen felavatott doktorokat, hogy törekedjenek hivatásuk folyamatos művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek a magyar egészségügy lelkes munkatársai. A Semmelweis diploma kiváló útlevél Európában és világviszonylatban is, nemcsak a klinikai munkában, hanem a tudományos kutatások terén is – hangsúlyozta dr. Gerber Gábor. Tovább a cikkre.

A Gyógyszerésztudományi Kar diplomaosztóján 131 hallgatót avattak doktorrá, ebből 20-an summa cum laude, 73-an cum laude és 38-an rite minősítésű diplomát vehettek át a Madách Színházban. A hallgatókat eskütételük után dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és dr. Zelkó Romána dékán kézfogással gyógyszerészdoktorrá fogadta. Dr. Zelkó Romána ünnepi beszédében köszönetet mondott a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói mellett az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar munkatársainak is. Mint mondta, a budapesti gyógyszerészképzés ezen intézetek eredményes és magas színvonalú részvételével folyik. Tovább a cikkre.

Összeállította: Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila, Ancsin Gábor, Adrián Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.