Ezernél is több végzős hallgató vehette át oklevelét a Semmelweis Egyetem öt karán az elmúlt hetekben, közülük több mint 200-an idegen nyelven tanultak a különböző képzéseken.

RS50180_ka-20160703-KA__2336-scrAz Általános Orvostudományi Karon 320 magyar és 157 külföldi végzős hallgatót avatott orvosdoktorrá dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és dr. Hunyady László dékán a 246. tanév doktoravató ünnepségén. Dr. Bánhidy Ferenc azt kérte a frissen avatott orvosdoktoroktól, hogy esküjükhöz híven szolgálják betegtársaik gyógyulását, teljesítsék a rájuk váró feladatokat, és törekedjenek ismereteik állandó gyarapítására. Dr. Hunyady László dékán köszöntőjében kiemelte a Semmelweis Egyetem előkelő helyezéseit a nagy presztízsű nemzetközi rangsorokban. A The Times Higher Education World University Rankings legutóbbi rangsorában például a hazai egyetemek közül egyedüliként került be az SE a világ 600 legjobb egyeteme közé. Tovább a cikkre.

RS50923_KA-20160706-IMG_4880-scrAz Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete több diplomaátadó ünnepséget is szervezett. A szociális munka mesterképzés 45 hallgatója vehette át diplomáját dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beátától, az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének igazgatójától. A 91 okleveles mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakembernek dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató és dr. Joób Máté szakcsoportvezető gratuláltak. Az integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés első 12 végzőse is átvette diplomáját. Friss képzés révén minden végzett hallgató a szakterület nagykövetévé válhat.

RS51062_TZ_20160709_331-scrAz Egészségtudományi Kar diplomaosztóján ápolók, gyógytornászok, dietetikusok, mentőtisztek, szülésznők, népegészségügyi ellenőrök, védőnők, fizioterapeuták, táplálkozástudományi szakemberek, addiktológiai konzultánsok, egészségügyi szakfordító tolmácsok, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusok vehették át oklevelüket. Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán elmondta, ebben a tanévben 3037-en magyarul, 413-an pedig angolul, illetve olasz nyelven tanultak az ETK képzésein. Tovább a cikkre.

A Fogorvostudományi Kar diplomaátadó ünnepségén 140 fogorvosjelöltet avattak fel. Magyar nyelven 96-an, angol nyelven 37-en, német nyelven heten fejezték be tanulmányaikat. A jelöltek közül 31-en summa cum laude, 93-an cum laude, 16-an rite minősítéssel szerezték meg a fogorvosdoktori címet. Az eskütétel után dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor a FOK dékánja kézfogásukkal doktortársaikká fogadták az idén végzett hallgatókat. Tovább a cikkre.

RS50233_VAL_0224-scr151 végzett hallgatót fogadott gyógyszerész-doktorrá dr. Szél Ágoston rektor és dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. 24-en summa cum laude, 78-an cum laude és 49-en rite minősítésű gyógyszerész doktori diplomát vehettek át. Dr. Szél Ágoston rektor azt kívánta a frissen felavatott gyógyszerészeknek, hogy váljon valósággá mindaz, amit ünnepélyesen megfogadtak. Dr. Zelkó Romána felhívta a frissen avatottak figyelmét arra, hogy olyan hivatást választottak, amely a másik ember szolgálatára irányul. Tovább a cikkre.

Összeállította: Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.