130 fogorvosjelöltet avattak doktorrá a Fogorvostudományi Kar diplomaátadó ünnepségén a Madách Színházban. Magyar nyelven 81-en, angol nyelven 37-en, német nyelven 12-en fejezték be tanulmányaikat. A jelöltek közül 20-an summa cum laude, 94-en cum laude, 16-an rite minősítéssel szerezték meg a fogorvosdoktori címet.  

Az eskütételt követően dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja és dr. Bartha Károly dékánhelyettes fogadták doktortársaikká kézfogásukkal az idén végzett hallgatókat.  

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében arra kérte a frissen felavatott doktorokat, hogy esküjükhöz híven szolgálják embertársaik gyógyulását, járuljanak hozzá az egészségügyi ellátás célkitűzéseinek megvalósításához, továbbá törekedjenek hivatásuk folyamatos művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek a magyar egészségügy lelkes munkatársai, szolgálják népüket, mint a Haza hűséges polgárai.

A végzett hallgatók nevében dr. Mezei Dorottya, dr. Crowley Michael Jordan és dr. Adrian Stetter válaszolt a rektorhelyettes szavaira. Dr. Mezei Dorottya kiemelte, az egyetemi évek során olyan tudást és látásmódot kaptak, amelynek ismeretében a jövőben önálló döntéseket tudnak hozni, ki tudják választani betegeik számára a legmegfelelőbb kezelési módot. Mint mondta, az egyetem megtanította őket arra, hogyan hozzanak felelős döntéseket a tényeken alapuló orvoslás mércéjének segítségével. Az itt szerzett tudás szerinte garancia arra, hogy olyan szakemberekké váljanak, akik nemcsak gyógyítják a betegséget, hanem megkeresik annak okát is.

Az avatási ünnepségen átadták a Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíjat, valamint a Máthé Gyula díjat. Előbbit dr. Pethő Orsolya, utóbbit dr. Bóta Cynthia vehette át.

Dr. Gerber Gábor dékán egy közelmúltbeli színházi élményével nyitotta ünnepi beszédét, a darabban gyakran hangzik el az egyik szereplő szájából, hogy a végén, rejtélyes módon minden jóra fordul. Mint mondta, bizonyára a hallgatók is számtalanszor megtapasztalhatták ezt tanulmányaik során. Ez a rejtély könnyen megfejthető a dékán szerint: kitartó, elszánt és kemény munka eredményeként a dolgok jóra fordulnak, beérik a gyümölcs. Felidézte, anatómusként és dékánként végigkövethette a végzettek hallgatói életét az első naptól az utolsóig, amely során több száz kisebb-nagyobb megmérettetést kellett teljesíteniük. A diplomához vezető úton a hallgatók nemcsak tudásukról adtak számot, hanem gyakorlatot is szereztek a stresszhelyzetben való kommunikációban, mely egy orvosnál elkerülhetetlen – hangsúlyozta dr. Gerber Gábor. A dékán szerint a vizsgák során elnyert emberismeret és önismeret segítheti majd a frissen avatott doktorokat abban, hogy minden helyzetben érthető és világos tájékoztatást adjanak betegeiknek, és képesek legyenek a számukra legmegfelelőbb kezelést kiválasztani.

Beszélt arról is, hogy a Times Higher Education friss rangsorában a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 600 egyeteme között szerepel, a kar több mint 800 hallgatója a világ 37 országából érkezett. Az itt szerzett diploma sok országban nagy elismertségnek örvend, azt tanúsítja, hogy tulajdonosa jól felkészült arra, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kezelje pácienseit. Az egyetem egyik legnagyobb kihívásának nevezte, hogy felkészítse hallgatóit az élethosszig tartó tanulásra, amely elengedhetetlen a rohamosan megújuló, tudományos ismeretekben folyamatosan bővülő világunkban. Felhívta a figyelmet  az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati tudás állandó fejlesztésének szükségességére, mert mint mondta: aki nem halad előre, az visszafelé halad.

 A Semmelweis diploma kiváló útlevél Európában és világviszonylatban is, nemcsak a klinikai munkában, hanem a tudományos kutatások terén is – hangsúlyozta dr. Gerber Gábor, aki ezen útlevél büszke tulajdonosainak nevezte a frissen végzetteket, egyúttal emlékeztette őket arra, hogy Semmelweis Egyetem alumnivá váltak. “Elvárjuk önöktől, hogy az orvostudomány és a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsék és megbecsülését előmozdítsák, ahogyan ezt esküjükben fogadták. Biztosítom önöket, hogy az egyetemünk továbbra is nyitott lesz önök előtt és minden támogatást megad, hogy ebben is sikeresek legyenek” – jelentette ki a dékán.

Az avató ünnepségen ezután dr. Gera István professzor köszöntötte az angol nyelvű képzésben részt vett frissen avatott fogorvosokat, majd dr. Bartha Károly egyetemi docens beszédével folytatódott a rendezvény, aki a német nyelvű hallgatókat köszöntötte.

Az esemény végén dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes megemlékezett arról, hogy július 1-jén, vagyis a diplomaátadás napján született az egyetem névadója, és a ’90-es évek óta ekkor tartják a magyar egészségügy ünnepét, a Semmelweis Napot. A frissen avatott doktoroknak a rektorhelyettes azt kívánta, hogy ugyanaz az ismeretlen iránti megismerési vágy és csillapíthatatlan kíváncsiság kövesse őket szakmai útjuk során, mint ami Semmelweis Ignácot jellemezte.

Kele Tímea
Fotó: Adrián Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.