Eskütételüket követően dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes és dr. Hunyady László dékán avatta orvosdoktorokká az Általános Orvostudományi Karon végzett hallgatókat a Papp László Budapest Sportarénában. Összesen 505-en végeztek idén a karon, köztük 205 külföldi hallgató, akik a világ 24 országából érkeztek.

A doktorrá avató ünnepséget dr. Merkely Béla nyitotta meg, majd Pálya Fanni orvosdoktor-jelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet. Az 505 jelölt – köztük 205 külföldi hallgató – ezt követően három nyelven, magyarul, angolul és németül tett esküt, hogy hivatásukat minden szempontból méltón fogják betölteni. A végzett hallgatókat dr. Merkely Béla és dr. Hunyady László avatta orvosdoktorrá, kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket.

„Önöket most felruháztuk mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek a törvény erejénél fogva az orvosdoktorokat megilletik. Kérem, hogy esküjükhöz híven, orvosi tevékenységükkel szolgálják beteg embertársaik gyógyulását, teljesítsék az Önökre váró feladatokat” – mondta a frissen avatott orvosoknak a klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke.

A magyar nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Báthori Gergő szólt. Mint beszédében fogalmazott, sikerrel elvégezték az egyetemet, de minden kaland vége egy nehezebb kezdete. A hat év tanulsága számára a kitartás fontossága, és – mint mondta – bízik abban, hogy az alázat, mely a diploma megszerzéséhez kellett, egész életükben elkíséri őket.

A német nyelvű képzésben résztvevők nevében dr. Thomas Schuh, míg az angolul tanult orvostanhallgatók nevében dr. Were Marion Esther és dr. Saeter Frode beszélt, és emlékezett vissza az itt töltött évekre, a nehéz kihívásokra és az örömökre egyaránt.   

Dr. Hunyady László ünnepi beszédében hangsúlyozta: az itt ülők az elmúlt több mint fél évtized szorgalmas és kitartó munkájával kiérdemelték a Semmelweis Egyetem általános orvosi diplomáját. Nem kis teljesítmény ez, hiszen az egyetem olyan természettudományos alapokon nyugvó orvosi képzést nyújt, amely nemzetközileg is elismert és előkelő helyen szerepel a hazai és nemzetközi rangsorokban is – mutatott rá, hozzátéve, hogy az orvosképzés sikere a külföldi hallgatók magas arányában is látszik.

A dékán örvendetesnek nevezte, hogy a kormányzat részéről az elmúlt időszakban több alkalommal is megfogalmazódott az orvosképzés fejlesztésének szándéka. Kiemelte, hogy ez csak az oktatás, kutatás és betegellátás hármas egységének párhuzamos fejlesztésével érhető el. Szólt arról, hogy a kar vezetése folyamatosan dolgozik a képzés curriculumának és színvonalának megújításán, példaként említve a szimulációs módszerek bővítését és az ötödévben bevezetett blokkosított oktatást.

Az itt megszerzett tudás mellett valamennyi végzett diák az egyetem közel két és fél évszázados tradíciójának is az örökösévé válik – jelentette ki a dékán, kitérve az egyetem számos kiemelkedő egyénisége közül „a legnagyobb óriásra”, Semmelweis Ignácra. Az Önök diplomáján Semmelweis neve a garancia arra, hogy természettudományos alapokon nyugvó biztos tudást visznek magukkal – fogalmazott. Mint felidézte, Semmelweis Ignác tragédiáját az okozta, hogy zseniális és tudományosan alátámasztott klinikai megfigyelése a kor elméleti tudományos ismereteinek hiányosságai miatt nem volt megmagyarázható. Ez is rámutat arra, hogy az elmélet és a klinikai gyakorlat egyaránt fontos – emelte ki.

A dékán szólt az élethosszig való tanulás fontosságáról is, rámutatva, hogy az egyetem akkor végezte jól feladatát, ha nem csupán a tudást adta át a diákoknak, hanem a még több tudás megszerzése iránti igényt is sikerült felkeltenie. A tudás mellett a jó orvos másik fontos tulajdonsága az empátia, mely a beteg ember gyógyulását nagymértékben segíti. Éljenek a lehetőségeikkel, menjenek el külföldre, ott is tanuljanak, de ne feledjék, hogy Önök ide tartoznak, és ennek az országnak szüksége van a munkájukra és tehetségükre – mondta dr. Hunyady László a frissen avatott orvosdoktoroknak.

Az ünnepségen dr. Báthori Gergő a Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át. A díjat a rektor adományozta dr. Hunyady László dékán javaslatára az egyetem, és különösen a blokkosított oktatás bevezetése érdekében végzett áldozatos munkájáért a Hallgatói Önkormányzat eddigi oktatási alelnökének.

A rendezvényen három habilitációs képesítést is átadtak: az idei tanévben habilitációs képesítést szerzett és így a „Semmelweis Egyetem Habilitált Doktora” cím viselésére jogosult dr. Christopher Netsch, dr. Axel Stang és dr. Gregor Stavrou, akik dr. Merkely Bélától vehették át oklevelüket.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.