Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének diplomaátadó ünnepségén a mentálhigiénés lelkigondozó képzés 49 végzős  hallgatója vehette át elismerő oklevelét a Párbeszéd Házában.  

Dr. Török Gábor, a Mentálhigiéné Intézet egyetemi adjunktusa köszöntötte az ünnepség  résztvevőit, amely hálaadó áhítattal és énekkel kezdődött, emlékezve az elmúlt két évben együtt megtett útra, és az oktatók áldozatos munkájára.

Dr. Bánhidy Ferenc, általános rektorhelyettes beszédében kiemelte: a most kapott oklevelek mögött lélek, remény és szeretet van. A végzős hallgatók diplomája, tudása és képessége alkalmassá teszi őket arra, hogy a reményvesztett emberek életét segítsék – hangsúlyozta.

Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója Joseph Moingt jezsuita szerzetes tanulmányát idézve arról beszélt, hogy a tudás átadása egy láncolat: a tanító a tudását egy őt megelőző tanítótól kapta, hogy átadja a tanítványnak, aki majd maga is tanító lesz. A kapcsolat szerves része az átadott tudás, amelyet küldetés-, illetve kötelességtudat jár át, és addig tart, amíg maga a láncolat él. Úgy vélte, hogy a tudásátadás egy élő kapcsolathálózat, ahol a tudás oda-vissza áramlik, benne a kommunikációnak kiemelt szerepe van. A hallgatók visszajelzései is megerősítették azt, hogy ez a speciális hallgató-oktató láncolat jellemzi a mentálhigiénés lelkigondozó képzést is. Végezetül felhívta a végzősök figyelmét arra, hogy vigyék, és adják át ezt a tudást maguk is.

Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a végzett mentálhigiénés lelkigondozó hallgatók dr. Bánhidy Ferenc rektorhelyettestől és dr. Pethesné Dávid Beáta igazgatótól átvették diplomájukat.

A képzés négy csoportjából egy-egy hallgató emlékezett vissza az elmúlt évekre, kiemelve az oktatók türelmét és bölcsességét, az együtt átélt élményeket, az egymásért való küzdelmeket, a közösségi eseményeket és a kialakult barátságokat. A beszédekből kiderült, hogy a két év alatt a képzésben részt vevők megtanultak egymásnak tükröt tartani, egymásért harcolni, és egymást formálni. Reményüket fejezték ki, hogy a közösséggé kovácsolódott csoportok a későbbiekben is tartják majd a kapcsolatot.

A mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával együttműködésben indította el tizenöt évvel ezelőtt.

Homonnay-Bukovenszki Orsolya, Sági Zenina
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.