Névadójára, Semmelweis Ignácra emlékezett születésnapjának 193. évfordulója alkalmából a Semmelweis Egyetem. Az ünnepségsorozat Semmelweis Ignác szülőházában, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban kezdődött többek között dr. Jávor András államtitkár, dr. Tulassay Tivadar rektor és dr. Sótonyi Péter rector emeritus részvételével. Dr. Ács Nándor egyetemi docens, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese beszédében kiemelte a semmelweis-i életmű máig tartó aktualitását, párhuzamot vont a 2011-es évvel, mely a Kutatás és Innováció Éve a Semmelweis Egyetemen, és a Kutatóegyetem kitüntető címmel. „E rang arra kötelez minket, hogy bármennyire szűkülnek is kereteink, bármennyire szorítanak is a napi gondok, a Semmelweis Egyetem minden intézetében és klinikáján prioritásként kezeljük a kutatómunkát, a tudománynak kulcsát pedig átadjuk mindenkinek, aki új, eredeti ötlettel áll elő, Semmelweis kortársainak bűnét, a felfedezés, az újdonság meg nem értését pedig ne kövessük el ismét.”

A megemlékezés az központi épületben, a Belső Klinikai Telepen, a Semmelweis Szobornál folytatódott, ahol dr. Nyirády Péter egyetemi docens, az Urológiai Klinika igazgatóhelyettese beszélt a névadó életművéről. Ezután dr. Tulassay Tivadar rektor, Sántha Péterné alpolgármester, dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke elhelyezte a megemlékezés koszorúját, majd őket követte dr. Monos Emil, dr. Molnár László és dr. Schmidt Péter a Semmelweis Egyetem Baráti Köre nevében, valamint a Hallgatói Önkormányzatok és az Instruktor Öntevékeny Csoport képviselői.

Semmelweis Ignác születésének napja egyben a Magyar Egészségügy Napja, és idén a 241. akadémiai év záróünnepsége is, melyen részt vett többek között Szentes Tamás, főpolgármester helyettes, dr. Szalma Béla, a MOTESZ főigazgatója, és dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke.  dr. Tulassay Tivadar rektor megnyitójában hangsúlyozta „Ma a megújulás és a verseny jellemzi a világunkat, egy nemzet azonban nem lehet versenyképes, ha nem tartja fontosnak egy új nemzeti elit és középosztály kinevelését”. Kiemelte azt is, hogy 2500 német hallgató szeretne beiratkozni a Semmelweis Egyetemre, ami önmagában is egyetem. Ezután az idei évben először átadták a Semmelweis Média-díjat, melyet az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Farkas Adrienne, a Magyar Nemzet újságírója, míg a különdíjat Tóth Zsófia, a Magyar Katolikus Rádió riportere kapta. Majd a tanszékvezetésről leköszönő öt professzor, Dr. Gyires Klára, Dr. Kupcsulik Péter, Dr. Tarján Ildikó, Dr. Tihanyi József, és Dr. Czinner Antal vette át munkássága méltatása után az arany pecsétgyűrűt.

Az új tisztségviselők kinevezése, a Professor Emerita és Emeritus címek, Pro Universitata díj, a miniszteri díjak, a docensi kinevezések, a kiváló dolgozói kitüntetések, rektori, dékáni és főigazgatói dicséretek, habilitációs képesítések után a díszünnepély az alapítványi díjak átadásával fejeződött be.

A Semmelweis Egyetem kitüntetettjei, díjazottjai

Sz.Zs.