A Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget – mely egyben a 248. akadémiai év záróünnepsége – dr. Szél Ágoston leköszönő rektor nyitotta meg, az ünnepi beszédet dr. Merkely Béla, július 1-jén hivatalba lévő rektor tartotta, majd az ünnepség díjak és kinevezések átadásával folytatódott. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezések délelőtt Semmelweis Ignác szülőházánál kezdődtek, és a Belső Klinika Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak.

(A délelőtti programokról szóló cikk ide kattintva érhető el.) A Semmelweis napi ünnepség az egyetem legpompásabb rendezvénye, idén pedig azért is különleges, mert a névadó születésnapján, július 1-jén az egyetemnek új rektora lesz dr. Merkely Béla személyében – mondta köszöntőjében dr. Szél Ágoston. A leköszönő rektor hozzátette, hogy csaknem 50 év telt el azóta, hogy az intézmény felvette az orvos géniusz, Semmelweis Ignác nevét, illetve több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött el az angol és német nyelvű képzés, mindez pedig meghatározza az egyetem szellemiségét, és e két fő sajátosság továbbvitele fontos annak érdekében, hogy az egyetemnek egyre jobb legyen a nemzetközi megítélése.

Semmelweis Ignácról mindenki azonosítja hazánkat, az egészségügyet, az orvostudományt, a kor diktáló nézetein túlmutató megoldásokat és a kitartásból adódó, életeket mentő eredményt, az innovációt – mondta ünnepi beszédében dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem, melynek mindannyian részesei és alkotói vagyunk olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelez bennünket – tette hozzá. Mint kifejtette, a „Semmelweis brand” az egyetem fejlesztésén keresztül válhat Magyarország védjegyévé: a Semmelweis Egyetemet a világ vezető egyetemei között még magasabb szintre emelni csak úgy lehet, ha a beteg- és gyakorlatközpontú képzéshez és a transzlációs kutatáshoz-innovációhoz szükséges alapokat erősítjük meg. Szólt róla, a rektori tisztség számára nem cél, hanem eszköz arra, hogy egy jobban működő, a rövid és hosszú távú mikro- és makrokörnyezeti kihívásoknak megfelelő, hatékony, hallgatóközpontú, szilárd tudásbázisú intézmény váljon a Semmelweis Egyetemből.

Az ünnepség a média díjak átadásával folytatódott. A Hírszerkesztői Díjat Berek Patrícia, a Kossuth Rádió 180 perc című hírmagazinjának szerkesztő-riportere kapta az „Egyedülálló szív CT-t kapott a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika” című munkájáért. A Kopp Mária Média Díjat Mihalicz Csilla szabadúszó újságíró vehette át a Nők Lapja Cafén megjelent, „Próbálom meggyőzni, hogy amíg ő nincs itt, úgy fogok vigyázni az egyetlen kincsére, ahogyan csak tőlem telik” című munkájáért. Ebben az évben közel 60 anyagból választotta ki a győzteseket a dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes által vezetett bíráló bizottság.
Ezt követően dr. Ádám Veronika, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okleveleket dr. Molvarec Attila (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Patócs Attila Balázs (Laboratóriumi Medicina Intézet), dr. Rózsa Noémi Katinka (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika) részére. A Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenértékűsítési oklevelet vehettek át: dr. Karl-Jürgen Oldhafer (Asklepios Campus Hamburg), dr. Siegbert Sylvio Faiss (Asklepios Campus Hamburg), dr. Lőrincz Balázs Bendegúz (St. Elisabethen-Krankenhaus Frankfurt). Az ünnepségen tiszteletbeli szenátor címet vett át dr. Christoph Jermann, az Asklepios Medical School igazgatója.

Pro Universitate Díjban részesült a rektor által irányított szervezeti egységeknél dr. Kovács Éva (Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság) és Márton Emőke (Rektori Titkárság), a Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át Albrechtovics Károlyné (Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal), dr. Jobbágy Ákos (BME, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék), dr. Kelemen Zsolt (Urológiai Klinika), Matus Gyuláné (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Sajó Konstantinné (Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal). A kancellár által irányított szervezeti egységeknél Pro Univeristate Díjat kapott Juhász Irén (Műszaki Főigazgatóság). Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.

A Szenátus hat leköszönő tanszékvezetőnek adományozott arany pecsétgyűrűt. Munkásságuk méltatását követően dr. Szél Ágoston rektortól vette át az elismerést Dr. Losonczy György (Pulmonológiai Klinika), Dr. Szabó András (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), Dr. Szathmári Miklós (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), Dr. Wéber György (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet), Dr. Hoyer Mária (Alkalmazott Pszichológiai Tanszék), valamint Dr. Tátrai-Németh Katalin Ilona (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék).

Dr. Szél Ágoston és dr. Merkely Béla rektorhelyettesi megbízást adott át dr. Bánhidy Ferencnek (általános rektorhelyettes), dr. Hermann Péternek (oktatási rektorhelyettes), dr. Ferdinandy Péternek (tudományos rektorhelyettes), dr. Szabó Attilának (klinikai rektorhelyettes) és dr. Hankó Balázsnak (stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes).

Ezután az új tisztségviselői megbízások bejelentése következett. A Fogorvostudományi Karon (FOK) dékáni megbízást kapott dr. Gerber Gábor. Dékánhelyettesi megbízást vehetett át az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) dr. Masszi Tamás és dr. Molnár Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Karon (EKK) dr. Pethesné dr. Dávid Beáta és dr. Szócska Miklós.

Igazgatói megbízást kapott az ÁOK-n dr. Takács István (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kellermayer Miklós (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Szabó Attila (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Müller Veronika (Pulmonológiai Klinika), dr. Bérczi Viktor (Radiológiai Klinika), dr. István Gábor (II. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Kovács Gábor (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Ferencz Andrea (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet). Az EKK-n igazgatói megbízást kapott dr. Pethesné dr. Dávid Beáta (Mentálhigiéné Intézet), a FOK-on dr. Kivovics Péter (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet), a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Bagdy György (Gyógyszerhatástani Intézet), a Pető András Karon dr. Mascher Róbert (Humántudományi Intézet) és Feketéné dr. Szabó Éva (Konduktív Pedagógiai Központ). A Klinikai Központban igazgatói megbízást vett át dr. Merkely Béla (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika). Tanszékvezetői megbízást kapott az ÁOK-n dr. Kalabay László (Családorvosi Tanszék), az Egészségtudományi Karon Veresné dr. Bálint Márta (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék) és Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella (Morfológiai és Fiziológiai Tanszék).

A Szenátus az egyetem 8 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Emeritus címet, az erről szóló oklevelet dr. Szél Ágoston rektor adta át. Az ünnepségen átadták a docensi, tudományos tanácsadói és tudományos főmunkatársi kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai Központ által létrehozott kiváló szakdolgozói kitüntető címeket, valamint a dékáni dicséreteket.

Idén kilencedik alkalommal adták át a Regöly-díjakat. Kísérletes orvostudomány kategóriában dr. Kovács Tibor, klinikai orvostudomány kategóriában dr. Lampé Rudolf, orvostanhallgató kategóriában megosztva Pelyvás Bence és Vida Beáta számára ítélte a kuratórium a díjat. Regöly-különdíjban részesült Szabóné dr. Révész Erzsébet, dr. Murányi Mihály, dr. Benke Kálmán, dr. Tajti János. A nyertesek a Semmelweis Kiadó és az Akadémiai Kiadó jóvoltából nagy értékű különdíjakat is kaptak.

A prof. dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány első díját Koncsos Gábor, második díját dr. Végh Dániel, harmadik díját pedig dr. Garami András nyerte el. A Dr. Rácz István Alapítvány díjazottja dr. Vasvári Gábor debreceni gyógyszerész lett, a graduális díjat pedig Faragó Zoltán budapesti V. éves gyógyszerészhallgatónak adták át.


A Medikus Zenekar előadása után, az ünnepség végén dr. Szél Ágoston szólt róla, hogy véleménye szerint egy rektor tevékenysége hasonlít egy karmesteréhez: akkor teszi jól a dolgát, ha egy zenekarban nem diktátorként viselkedik, hanem bízik benne, hogy a zenekar tagjai ismerik a saját hangszerüket és szólamukat. Ha a vezető bízik munkatársaiban, akkor sok sikert tud elérni: határozottnak és erősnek kell lennie, ugyanakkor türelmesnek és alázatosnak – zárta gondolatait, majd az ünnepség minden jelenlévőjének köszönetet mondott, és azt kívánta, hogy dr. Merkely Béla rektornak legyen öröme abban a játékban, amit ő fog irányítani, a többiek pedig leljék örömüket abban, ahogyan ő fog vezényelni.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.