Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Gyires Klára professzor asszony 1970-ben fejezte be orvosegyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel. Végzését követően került egyetemünk Gyógyszertani Intézetébe, a jelenlegi Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetbe. Végigjárva az oktatói karrier utat 1998-ban egyetemi tanári kinevezést, 2003 óta az MTA doktora. 2004-ben igazgatói megbízást kapott a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet vezetésére.

Lelkiismeretes, elkötelezett oktató, akit oktatói kvalitásai, emberi tulajdonságai kiemelkedően népszerű személyiséggé tettek a hallgatók körében. Számos könyvfejezetet írt, ill. 2007-ben, majd 2011-ben jelent meg szerkesztésében a Farmakológia ill. Farmakológia alapjai c. tankönyv, mely mind a 4 orvostudomány egyetemen, valamint a gyógyszerész és fogorvos karokon a gyógyszertan oktatásnak hivatalos tankönyve. A klinikai farmakológiai oktatás hatékonyabbá tétele céljából kezdeményezte a fenti tankönyv második kötetének a Farmakoterápia című könyv megjelentetését, valamint a Bizonyítékalapú gyógyszeres terápia c. kötelezően választható kurzus indítását. Megszervezte munkatársaival a „A preklinikai gyógyszervizsgálatok elmélete és gyakorlata” c. klinikai szakorvosképzés részét képző, évente két alkalommal megrendezett tanfolyamot.

Tudományos érdeklődése kezdetben az új típusú, biztonságos fájdalomcsillapítók/gyulladás gátlók kifejlesztésére irányult a Chinoin Gyógyszergyárral történő együttműködés keretében, majd a kutatásokat kiterjesztette a gasztrointesztinális rendszerre, különös tekintettel a gyomornyálkahártya védelemre. A gyulladáskeltők farmakológiai vizsgálatára több új, nemzetközi színvonalú módszert vezetett be, laboratóriumában rutinszerűen alkalmazzák a gyulladásgátlás, gyulladásos fájdalom és a gasztrointesztinális funkciók vizsgálatára alkalmas tesztrendszereket.

Számos hazai és nemzetközi szimpózium szervezője, nemzetközi konferenciák meghívott előadója, szakmai társaságok ban vezetőségi tag,  Issekutz Díjas

Budapest, 2011. június hó