A hagyományoknak megfelelően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezték meg az egyetem Semmelweis napi eseménysorozatának központi díszünnepségét, egyben a 2018-as Semmelweis-emlékév lezárását. A rendezvényen díjakat, kinevezéseket is átadtak. A megemlékezések délelőtt az egyetem névadójának szülőházánál kezdődtek, majd a Belső Klinika Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak. (A délelőtti programokról szóló cikk ide kattintva érhető el.)

A mai napon a múlt előtt tisztelgünk és emlékezünk a legnagyobb magyar orvosra, egyetemünk névadójára, Semmelweis Ignácra, születésének 201. évfordulóján – kezdte ünnepi beszédét dr. Merkely Béla rektor. Ugyanakkor azokat az egyetemi polgárokat is ünnepeljük, akik mindennapi tevékenységük során hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetem hazai és regionális szinten is a legkiválóbbak között legyen – tette hozzá. Kiemelte, hogy az idei ünnepség egyrészt a Semmelweis Ignác Emlékév lezárása, másrészt készülés az alapítás 250 éves évfordulójára.


Dr. Merkely Béla hangsúlyozta: Semmelweis Ignác nyomdokain haladva a jubileumi év célja, hogy a 250 éves Semmelweis Egyetem az élére álljon a prevenciót középpontba helyező szemléletformálásnak – a lakosság, valamint a jövő és a jelen orvosai, egészségügyi dolgozói körében egyaránt. Mint mondta, az egyetem „sorsfordító” pillanathoz, új korszakhoz érkezett. „Az orvos- és egészségtudományi képzésben csak az újítók, a bátrak, a kezdeményezők útját választhatjuk, mely tele van leküzdendő nehézségekkel, megoldandó problémákkal, de amely révén együtt építhetjük a következő negyed évezred sikeres egyetemét” – szólt a rektor.

Az újítás kezdetben mindig nehezebb – tette hozzá, de mint rávilágított, nem hátrált meg Semmelweis Ignác sem, ahogy Szabó Zoltán professzor is számos nehézséget győzött le, hogy elérje a szívsebészet aranykorát. A nagy példaképek, újítók között említette még Balassa Jánost, aki sikeresen próbálta ki az éternarkózist 1847-ben, és Schoepf-Merei Ágostot, aki a legelső magyarországi altatásos műtétet végezte el egy négyéves kisfiún. „Ha nyomdokaikba akarunk lépni, ha méltók akarunk lenni az ősökhöz és a Semmelweis Egyetem nevéhez, mi sem futhatunk el gyáván a nehézségek elől” – vélekedett dr. Merkely Béla. Mint mondta, a célok megvalósításához mindenki segítségére és együttműködésére számít, és reményét fejezte ki, hogy mindezen munka gyümölcsét is együtt arathatják le a Semmelweis Polgárok néhány év múlva. „Ha a hagyományok tisztelete és az értékek megőrzése mellett egy új, modern, élhető egyetemet teremtünk, közben észrevétlenül közösséggé, egy nagy családdá is válhatunk” – fogalmazta meg célját a rektor.

Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar megválasztott dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta: Semmelweis szellemi és erkölcsi öröksége túlmutat azon, hogy felfedezte a gyermekágyi láz patogenezisét. Örökségének három fő mozzanata van: egzaktul és logikusan gondolkodott és döntött; hitt az igazságában; és végül tudását és hitét tettekre váltotta – sorolta. Semmelweis volt az első, aki az egzakt matematikát és statisztikát alkalmazta az orvostudományban és döntései meghozatalában. Számszerűen dokumentálta a gyermekágyi lázban elhaltak adatait, feltételezéseket állított fel, érvelt és helyes döntéseket hozott – fejtette ki dr. Kellermayer Miklós. Megelőzve korát, meggyőződéssel hitte, hogy a tudományos igazság mércéje nem a tekintély, hanem a matematika és az objektív kísérlet – tette hozzá. Végül megszállottan szállt síkra az igazságáért, küzdött tanainak elterjedéséért és a kézmosási módszer szigorú betartásáért – vélekedett dr. Kellermayer Miklós.

Szólt róla, hogy Semmelweis örökségéhez méltóan a következő, jubileumi tanév megújult orvosképzési kurrikulummal indul el. A kurrikulum reform célja, hogy a kinevelt általános orvos önálló, kritikus gondolkodásra képes, és egyúttal gyakorlati képességekkel rendelkező, orvosi döntéshozásra alkalmas személy legyen – fejtette ki. Kellermayer Miklós hangsúlyozta: a program sikere azon is múlik, hogy a tanárok, kutatók, gyógyítók, rendelkeznek-e a megfelelően erős hittel, céltudatossággal és akarattal, olyannal, mint amilyennel Semmelweis Ignác.

Az ünnepség a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló oklevelek átadásával folytatódott. Az okleveleket dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Merkely Béla rektor adták át dr. Al-Khrasani Mahmoud (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Dirk Bandorski (Neurological Clinic Bad Salzhausen), dr. Erőss Loránd György (Országos Klinikai Idegtudomány Intézet), dr. Gerber Gábor (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), dr. Purebl György (Magatartástudományi Intézet), dr. Rényi-Vámos Ferenc (OOI bázisán működő Mellkassebészeti Klinika), dr. Sobel Gábor (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Unoka Zsolt (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika) és dr. Vág János (Konzerváló Fogászati Klinika) részére. A Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenértékűsítési oklevelet vehetett át dr. Vámos Máté (Universitätsklinikum Frankfurt Goethe-Universität) és dr. Sziklavári Zsolt (Thoraxchirurgie Regiomed-Kliniken Klinik für Thoraxchirurgie in Coburg und Lungenzentrum in Sonneberg).

Pro Universitate Díjban részesült a rektor által irányított szervezeti egységeknél dr. Müllner Nándor (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) és dr. Poór Gyula (III. Sz. Belgyógyászati Klinika). Pro Universitate Érdemrend kitüntetést vehetett át dr. Bögi Júlia (Szemészeti Klinika), dr. Hamvas Antal (Urológiai Klinika), dr. Küstel Marianna (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), dr. Várady Erzsébet (Egészségügyi Közszolgálati Kar) és dr. Keller Éva (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet). Pro Universitate Díjban részesült a kancellár által irányított szervezeti egységeknél dr. Kovács Zsolt (Jogi és Igazgatási Főigazgatóság). Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.

A Szenátus az egyetem 3 leköszönő vezetőjének és egy tanszékvezetőjének arany pecsétgyűrűt adományozott. Munkásságuk méltatása után dr. Merkely Béla rektortól vette át az elismerést Dr. Rudas Gábor (MR Kutatóközpont), Dr. Keller Éva (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet), Dr. Tretter László (Orvosi Biokémiai Intézet) és Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (Családgondozási Módszertani Tanszék).

A Semmelweis napi ünnepségen átadták az új szenátori kinevezéseket. Ezután az új tisztségviselői megbízások, meghosszabbítások bejelentése következett. Dékáni megbízást kapott az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) dr. Kellermayer Miklós, az Egészségtudományi Karon dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségügyi Közszolgálati Karon dr. Szócska Miklós, a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Zelkó Romána. Dékánhelyettesi megbízást kapott az ÁOK-n dr. Ács Nándor (általános dékánhelyettes), dr. Masszi Tamás (oktatási dékánhelyettes) és dr. Matolcsy András (stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes); tudományos dékánhelyettesi megbízást kapott a Pető András Karon dr. Túri Ibolya.

Igazgatói megbízást vett át dr. Csanády László (Orvosi Biokémiai Intézet), dr. Kóbori László (Transzplantációs és Sebészeti Klinika), dr. Nagy Zoltán Zsolt (Szemészeti Klinika), dr. Szabó Dóra (Orvosi Mikrobiológiai Intézet), dr. Törő Klára (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet), dr. Antal István (Gyógyszerészeti Intézet), dr. Béni Szabolcs (Farmakognóziai Intézet), dr. Windisch Péter (Parodontológiai Klinika). Tanszékvezetői megbízást kapott dr. Perczel-Forintos Dóra (Klinikai Pszichológiai Tanszék), az Egyetemi Doktori Tanács elnöki megbízását pedig dr. Benyó Zoltán (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet) kapta meg.

A Szenátus az egyetem 8 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Professor Emeritus címet, az erről szóló okleveleket dr. Merkely Béla rektor nyújtotta át. Az ünnepségen docensi, tudományos tanácsadói és főmunkatársi kinevezéseket is átadtak. A Semmelweis Egyetem Kiváló oktatója kitüntetéssel ismerték el dr. Alpár Alán, dr. Magyar Lóránt Gergely, dr. Várnai Péter, dr. Horváth Péter, dr. Hermann Péter, dr. Vág János és Horváthné Kállay Zsófia oktatói munkáját.

Az ünnepség keretében átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója és a Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora kitüntetéseket, valamint a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, továbbá a dékáni dicséreteket.

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége a 2018/19-es tanévben Pro Juventute Universitatis díjat adományozott Szőke Dániel Imre, Ármós Richárd Levente, Kósa László, Gyulay Kata Klára és Caner Turan részére az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.

Az Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika vezetőjének meghívására a Semmelweis Egyetem vendégprofesszori megbízást adományozott dr. Kovács György professzor részére.

2019-ben a „prof. dr. Romics László Akadémikus Emlékére” Alapítvány díjazottja lett dr. Tóth András Dávid (I. díj), dr. Tárnoki Ádám Domonkos (II. díj), dr. Borda Bernadett (III. díj), különdíjban részesült dr. Wohner Nikolett. A LAM szerkesztőség különdíját dr. Mészáros Martina kapta meg, az Akadémiai Kiadó Zrt. különdíját pedig dr. Barabás János Imre vehette át. A Dr. Rácz István Alapítvány díjazottja dr. Kazsoki Adrienn gyógyszerész lett, a graduális díjat pedig Fábián Márk V. éves gyógyszerészhallgató kapta meg.

Idén a Semmelweis napi egyetemi ünnepség keretében adták át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elismerő okleveleit, amely kitüntetésben azok a kamarai tagok részesülhetnek, akik legalább 10 éve az egészségügy szolgálatában állnak és elkötelezetten, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az okleveleket Juhász Juliánna, a MESZK Budapesti Területi Szervezet járóbetegellátási alelnöke adta át.

Az ünnepséget a Medikus Zenekar tagjainak előadása zárta.

Keresztes Eszter
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.