Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanika Tanszék

Dr. Tihanyi József professzor úr 1970-ben kitüntetéses oklevéllel szerzett középiskolai testnevelő, majd 1973-ban szakedzői diplomát.

1970-ben a Magyar Testnevelési Főiskola Atlétika Tanszékére került. 1980-81-ben ösztöndíjasként a finnországi Jyvaskyla Egyetemen biomechanikát tanult és ezen területen kutatott. 1982-ben megszerezte a biológia tudományok tudományos fokozatot. A Magyar Testnevelési Főiskola Kutató Intézetének Élettani Osztályán kidolgozta a magasugrók egyénre szabott felkészülési programját az izmok rostösszetétele és mechanikai tulajdonságai alapján. 1987-ben került a Magyar Testnevelési Egyetem Biomechanika Tanszékére. 1993-ban benyújtott doktori programját az Országos Akkreditációs Bizottság akkreditálta, és azóta részt vesz a doktorképzésben. A nevéhez fűződik a humánkineziológiai szak és a humánkineziológiai laboratóriumi hálózat megalapítása. 2002-ben az MTA doktora lett.

Jelentős szerepet vállalt a Magyar Testnevelési Egyetem, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar képzési szerkezetének átalakításában, valamint a Zágrábi Egyetem Kineziológiai Karának és a Tor Vergata Egyetem Sporttudományi Intézetének graduális és doktori programjának kialakításában, amely egyetemeken vendégprofesszori kinevezést kapott. Két szakkönyve és egy CD-je jelent meg, továbbá hat tankönyvben, jegyzetben írt fejezetet. 109 tanulmánya jelent meg nemzetközi tudományos folyóiratokban, kiadványokban, amelyek kummulatív impakt faktora 46,5, független idézettsége 1005. 59 szakcikke jelent meg angol, német, spanyol és olasz nyelveken. Irodalmi munkásságát 23 ismeretterjesztő és publicisztikai cikk egészíti ki. Számos színvonalas bizottság és szerkesztőbizottság tagja. Tudományos munkája mellett oktatási tevékenysége is figyelemreméltó, mely generációkat ölelt át.

Széles körű szakmai munkássága mellett az egyetemi és kari közélet egyik legaktívabb tagja. 1991-1994 között a Magyar Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, 1994-2000 között a Magyar Testnevelési Egyetem rektora, 2000-2003 között a Semmelweis Egyetem integrációs rektorhelyettese, 2007-től ez év június 30-ig a Testnevelési és Sporttudományi Karának dékáni tisztségét is betöltötte.

Budapest, 2011. június hó