A Semmelweis Egyetem stratégiájához illeszkedve Intézetünk minőségpolitikai céljai a következők:

OKTATÁS:

  • a gyógyszerek kémiájával, fizikai-kémiájával kapcsolatos tudás átadása a hallgatóknak, mind elméleti, mind gyakorlati szinten, ami a további szaktárgyak alapjául szolgál és azok megértését megalapozza
  • tehetséggondozás (TDK, demonstrátor, szakdolgozat)
  • felzárkóztatás (a korábbi tárgyi hiányosságok pótlása, a gyógyszerészi kémia tananyag elsajátításának elősegítése)
  • az elméleti és gyakorlati tematikák folyamatos fejlesztése, az Európai Gyógyszerkönyv változásainak és a tudomány fejlődésének megfelelően
  • oktatási segédanyagok folyamatos biztosítása (tkv., jegyzet, egyéb segédanyagok)

 

KUTATÁS

  • az Intézet kialakult kutatási profiljainak megőrzése és fejlesztése, a kutatói szabadság biztosítása
  • innovatív módszerfejlesztés az alapkutatás és az alkalmazott kutatás területén
  • kutatói utánpótlás biztosítása, Ph.D. témák meghirdetése, vezetése
  • kutatói életpálya-modell elősegítése
  • kutatási együttműködés hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal