Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

 

Az EFOP-3.4.3-16 céljai
Általános stratégiai cél egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása, amiben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is. A konstrukció célja a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása, és hozzáférhetőségének javítása. Ezt az összetett célt, több fontos részcél elérésén keresztül lehet elérni.

Az EFOP-3.4.3-16 részcéljai

 • A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban.
 • A felsőoktatás – tehetsége szerint tagolt formában – mindenki számára elérhetővé tétele.
 • A felsőoktatás teljesítmény központú átalakítása, és az ehhez szükséges, a külső elvárásokat becsatornázni képes szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása, amely egyik alapfeltétele a magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelésének.
 • A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek megfelelő elhelyezkedését.
 • Az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerének javítása, a munkaerő-piaci relevancia fokozása, rugalmas kimenetek kialakítása, az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása.
 • A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozandó tantervi hálók, tantervek illeszkedésének javítása a tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez.
 • Oktatási innováció megvalósítása, mely a felsőoktatásban használt oktatásmódszertant gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá teszi.
 • Azon általános képességek fejlesztése, amelyek az egész életen át tartó tanulási cél eléréséhez járulnak hozzá.
 • A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése.
 • Tudásbázisok növelése és hozzáférésük javítása, a korszerű, felhasználó-központú, egyetemi és főiskolai könyvtári és egyéb információs szolgáltatásokhoz széleskörű hozzáférés biztosítása.
 • A felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségének növelése:  felzárkóztató, kiegészítő képzések a komplex programmal fejlesztendő  járásokból származó hallgatók számára.
 • A hazai intézmények fokozottabb bekapcsolódása az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az intézmények fokozott nemzetközi hallgató vonzó képességének elérése.
 • A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében.
 • Az aktív testmozgást végző hallgatók számának növelése.

  A fenti célokhoz kapcsolódóan az alábbi kiemelt képzési területcsoportokat támogatja a konstrukció

 • Orvos-, egészségügyi képzés,
 • MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki, informatikai) képzések,
 • gazdaságtudományi-,agrár- és a pedagógusképzés képzési területek.

Célok elérést szolgáló beavatkozási logika
A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia alapján a felsőoktatási hozzáférés növelését és a munkaerőpiac számára releváns képzési struktúra elérést komplex programmal kívánja megvalósítani. A cél a képzések fejlesztésének „értéklánc-alapú” megközelítése, ennek keretében a hallgatók sikerességének támogatása, munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelésük elősegítése.