Mi az ÚNKP?

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat
magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói
kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat,
doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő
felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó
felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-
működési támogatásban részesülnek.
Mi az ÚNKP célja és jelentősége?
– Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és innováció területén nyújtott
nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti
életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói
tevékenységének kibontakozását.
– Az ÚNKP megfelelő motivációt és presztízst jelenthet a kutatási tevékenységet végző
hallgatóknak, valamint komoly segítséget nyújthat ahhoz, hogy az ösztöndíjban részesülők
szakmai munkájukra koncentrálhassanak.
– A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá
válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását.
– Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói
munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére.
– Az ÚNKP elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek,
kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos,
művészi közösség számára.
– Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk
nemzetközi versenyképességének javításához.

Ki pályázhat?
A pályázati kategóriának megfelelő magánszemélyek pályázhatnak. Cél a tehetséges alap-, mester-
vagy doktori képzésben tanuló – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók
támogatása.
Ki bírálja el a beadott pályázatot?
A befogadó felsőoktatási intézmény, azaz a mi esetünkben a Semmelweis Egyetem.
Mit lehet nyerni sikeres pályázás esetén?
A sikeres pályázók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összege kategóriánként eltérő (alap- és
mesterképzésben 100.000 Ft/hó/fő).
Meddig tart az ösztöndíj támogatás?
A hallgató által választott időszaktól függően 5 vagy 10 hónap.
Milyen elszámolási kötelezettségei vannak a támogatott hallgatóknak?
Az ösztöndíjas időszak végén záró szakmai beszámolót kell benyújtani, pénzügyi elszámolást nem.
Mikorra esik a pályázási időszak?
A pályázat benyújtására a tavaszi félévben van lehetőség, a következő tanévre vonatkozóan.
Kérdésed van? Keress minket!

unkp@se-etk.hu