2023 őszén ismét induló szabadon választható kurzusunkról bővebben az alábbi bejegyzésben olvashattok:

 

 

2023 őszén több mint 30 alkalomból választhatnak az ETK gólyák a MECENAtúra Program keretén belül. Kedv szerint választható szabad foglalkozások fejében a kurzusra regisztráló hallgatók még 1 kreditet is kapnak „ajándékba”. 

Elsőéveseknek: A program legfontosabb célja az elsőéves hallgatók kari szocializációjának, beilleszkedésének, tanulmányi előmenetelének, szakmai pályaorientációjának elősegítése abból a célból, hogy segítsük a hallgatók bennmaradását, illetve hogy a szakmai pályaválasztásukban megerősítsük a hallgatót. A beiratkozott I. éves hallgatók előzetesen kapnak egy listát arról, hogy ennek a választható kurzusnak a keretében, adott szemeszterben 1) milyen tematikájú órákat, 2) mennyi tanórában, 3) milyen időbeosztásban (oktatási hét, nap, óra), 4) milyen előzetes regisztrációval tud felvenni. A kurzuson részt vevő hallgató így maga alakítja ki, hogy a 12 jelenléti tanórás választható kurzus során milyen foglalkozásokon vesz részt. A hallgató a neptun felületen a kurzuson belül a „Feladatok” menüpont alatt találja meg azokat a programokat és tudja felvenni, amelyeken szívesen részt venne. 

A MECENAtúra Program keretén belül elindult a felsőbbéves kortársoktatók és kortárssegítők képzése is. Tetszőleges formában, akár saját ötletet hozva lehetőség van segíteni az elsőéves hallgatókat, melynek fejében még 3 kredit is szerezhető.

Felsőbbéveseknek: A kurzus legfontosabb célja felkészíteni a felsőbbéves hallgatókat a kortásoktatás, kortárssegítés folyamatára olyan formán, hogy a kurzus keretében képessé váljanak az elsőéves hallgatók kari és választott hivatáshoz kapcsolódó pályaszocializációját, beilleszkedését vagy tanulmányi előmenetelét elősegíteni. 

Kérdés esetén keressétek bizalommal az alábbi elérhetőségeken a program szervezőit:

Általános elérhetőség:

etk.mecenatura@semmelweis.hu

Feith Helga Judit (Társadalomtudományi Tanszék, programvezető):

feith.helga@semmelweis.hu

Qinan Záher (Társadalomtudományi Tanszék, oktatásszervező):

qinan.zaher@semmelweis.hu

Fejlesztőiroda:

etk.fejlesztoiroda@semmelweis.hu

Tanulmányi Osztály

MECENAtúra a Normafán 🙂

  Készítette: Feith Helga Judit