A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

 

Az EFOP-3.4.4-16 céljai:
A felhívás általános célja a felsőoktatási képzettségi szint növelése, továbbá:

  • a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése
  • a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk- alulreprezentált szakokon a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI/ STEM) szakokra való jelentkezés fokozása.

Részcélok:
A célok projekt szinten részcélként történő megvalósítása felsőoktatási intézmények és partnereik
felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok tevékenységével. Olyan életutak (role-models) bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt
jelentenek az arra fogékony fiatalok számára, olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik a
matematikai,természettudományos,informatikai, műszaki szakok népszerűségét a köznevelésben, egyúttal speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is.

Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése is folyamatelv alapján szerveződik, és életkorhoz, érettségi szinthez alkalmazkodó módszerekkel már a köznevelés alsó szintjeitől kezdve (korai pályaorientáció) annak legfelső évfolyamáig és azon túl is folytatható és folytatandó (életút támogató pályaorientáció). Kiemelten fontos, hogy a korai pályaorientációban a célcsoportok több forrásból és fórumon keresztül is tájékozódni tudjanak és a továbbtanulási motivációik több csatornán keresztül kapjanak megerősítést,emiatt a felsőoktatási értéklánc első elemével (jelen EFOP 3.4.4 konstrukció) párhuzamosan a köznevelésben folytatott általános pályaorientáció is megvalósuljon, szinergikus együttműködésben a felsőoktatási beavatkozásokkal. Az EFOP-3.2.5-16 konstrukcióban iskolai pedagógiai folyamatba ágyazott, az iskolában tanórán, vagy tanórán kívül, a tanév során megvalósított általános pályaorientációs tevékenységek és ismeretterjesztés zajlik köznevelési keretek között (az osztályfőnök/pedagógus/szakember közreműködésével). Az EFOP-3.4.4-16 konstrukcióban a felsőoktatási intézmények a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő kiegészítő szolgáltatásokkal, készségfejlesztő és kommunikációs programokkal a 6-12. évfolyamtól kezdődően specifikus, a saját profiljuknak megfelelő tevékenységeket végeznek. Az iskolai általános pályaorientáció és az iskolán kívüli felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok, specifikus készségfejlesztő foglalkozások együttesen tudják elérni a célcsoportot.