Az Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda (ETK Fejlesztő Iroda) összefogja a kari kutatások rendszerét, melynek köszönhetően azok egymáshoz integráltan kapnak közvetlen technikai hátteret, a fejlesztések pedig innovációs platformot és infrastrukturális támogatást. Tevékenységünk célja, hogy az ötletekből legyen realitás és a tervekből valóság. Kiemelt feladat a tudományos publikációk, és a kar doktori iskolájának minőségi szervezeti támogatása, a potenciális kutatási- és pályázati célú programok generálása és összekötése mind az egyetemi/hazai intézményrendszerrel, mind pedig a nemzetközi tudományos intézményi hálózattal. Segítünk a hallgatók kutatói/oktatói életpálya tervezésében, a szakmai céljaik elérésében akár szakmai pályázatokon, akár közvetlen gyakorlati és tudományos módszertani programokon keresztül. Tréningeken és kihelyezett gyakorlati bemutatókon keresztül fejlesztjük a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit is.

Főbb tevékenységek, feladatok:

1)           Pályázatok figyelése, írása, szerkesztése

2)           A kar kutatási programjainak támogatása, új programok generálása, elősegítése

3)           Éves kutatási portfólió gondozása

4)           Segítség az új kutatások/vizsgálatok elindításában (projekttervezés, etikai/klinikai engedélyeztetés, stb.)

5)           Kutatási célú eszköz- és módszerfejlesztés

6)           Tudományos rendezvények szervezése, segítése

7)           Új bionikai kutatások előmozdítása

8)           Szabadalmi/oltalmi/találmányi eljárások elősegítése

9)           Javaslatok kidolgozása a kutatói állomány bővítéséhez

10)         Kutatói/oktatói életpálya-modell kialakításában való aktív részvétel

11)         Kutatási asszisztencia /adminisztráció fejlesztése

12)         Kutatói Alumni bázis fejlesztése

13)         Közös nemzetközi kutatások fejlesztése, generálása

14)         Önálló, a képzéshez nem integrált szakmai műhelyek fejlesztése

15)         A kari TDK program támogatása

  1. a) Szakmai tanulószobák, tehetségtámogató műhelyek szervezése
  2. b) Kutatói életpálya népszerűsítése a fiatalok körében

16)         Duális képzés elősegítése

17)         Szakmai fejlesztő műhelyek indítása. Lehetséges tematika: kutatásmódszertan, tudományos célú közlemények írása, kutatási prezentáció.

18)         Digitális segédanyagok módszertani/technikai szerkesztése

19)         Munkaerőpiaci felmérések

20)         Diplomás pályakövetés

21)         Hallgatói vizsgálatok

22)         Tudomány-népszerűsítés

  1. a) Prevenciós programok szervezése, támogatása
  2. b) MTMI szakok népszerűsítése
  3. c) Szakmai önkéntesség fejlesztése az egészségügyben
  4. d) Intézményközi szakmai együttműködések kialakítása
  5. e) Gyakorlati képzés fejlesztésének elősegítése