Dr. Borbély Judit Ph.D habilitációs eljárás keretében tartott nyilvános tudományos kollokvium
 
Február 9-én tartotta Dr. Borbély Judit docens asszony nyilvános tudományos kollokviumát „Dentális mimikri digitális úton: Természethű esztétikai reprodukció kihívásai a digitális fogpótlástanban” címmel az egyetemi habilitációs eljárás keretén belül, melynek során prezentálta eddigi tudományos munkásságát, eredményeit és vitára bocsátotta azt.
Borbély Judit klinikánk Digitális Fogászati Munkacsoportjának vezetője, irányításával került leírásra az intraorális szkennerek nemzetközi szinten elismert összehasonlító módszere, valamint kidolgozója a fogszín meghatározás korszerű oktatásának a Semmelweis Egyetemen. A Magyar Fogorvosok Egyesületének és a Magyar Fogorvosok Fogpótlástani Társaságának vezetőségi tagja, a Digital Dentistry Society magyarországi nagykövete, a hazai Digitális Fogászati Egyesület egyik alapító tagja. Egyetemi TDK konferenciákon 12 TDK hallgatója nyert díjat, akik közül ketten OTDK helyezést is nyertek. Magyar és angol nyelven témavezetője volt 20 diplomamunkáknak, legtehetségesebb hallgatói 7 rektori pályamunkával indultak és 3 pályázattal I. helyezést értek el. 5 PhD hallgatója már megvédte PhD téziseit és jelenleg 5 PhD hallgató témavezetője. Számos tankönyvfejezet és publikáció köthető a nevéhez, valamint rendszeresen tart előadást fogorvosok számára különböző szakmai továbbképzéseken. 2001 óta vesz részt a Fogorvostudományi Kar graduális oktatásában magyar és angol nyelven klinikai gyakorlatvezetőként és előadóként.
A hét főből álló habilitációs bizottság tagjai a maximálisan adható 21 ponttal értékelték docens asszony munkáját és méltatták az előadás magas színvonalát.
Szívből gratulálunk a sikeres kollokviumhoz!