A Fogpótlástani Klinika Digitális Fogászati Munkacsoportja 2011 óta folytat kutatásokat a digitális fogászat területén, azon belül a digitális fogszín-meghatározás, a digitális lenyomatvételi technika és az intraorális szkennerek témakörében. Az elmúlt 12 évben munkacsoportunk számos tudományos vizsgálatot végzett, amelyek eredményeit nemzetközi szaklapokban publikáltuk (ezeket a publikációkat a Közleményeink menüpont alatt találják). Foglalkoztunk a hagyományos és digitális lenyomatvételi eljárás pontosságának összehasonlításával, a digitális fogszín-meghatározási módszerek hatékonyságával, illetve feltérképeztük az intraorális szkennerek tanulási görbéjét. Kutatási eredményeinkről, gyakorlati tapasztalatainkról számos hazai és nemzetközi rendezvényen tartottunk és tartunk előadást. Oktatóprogramot dolgozunk ki a digitális lenyomatvételi rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó CAD/CAM munkafolyamatok ismereteiről, továbbá vizsgálatunk fontos építőköve volt a szájszkennerek graduális oktatásba való integrálásának, amely a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján kötelező és szabadon választható tantárgyak keretében is már megvalósult. 

A digitális lenyomatvételi eszközök integrálódása a mindennapi klinikai gyakorlatba új kihívások és célok elé állították a fogorvosokat. Az intraorális szkennerek megjelenésük óta nagy utat jártak be, fejlődésük az utóbbi években felgyorsult. Számos teljesen új intraorális szkenner jelent meg a fogászati piacon, valamint bemutatásra kerültek új generációs készülékek is. További fontos gyakorlati szempont a szoftverfrissítés, amely szintén befolyásolja az adott eszköz tulajdonságait. A magyar fogorvosok körében megnőtt az érdeklődés az intraorális szkennerek irányába, ezenfelül az utóbbi években egyre nőtt a megvásárolható intraorális szkennerek száma hazánkban is. A fogászati piacon elérhető intraorális szkennerekről releváns szakirodalmi adatok limitáltan állnak rendelkezésre, főként a gyártó cég által megadott adatokra tudunk támaszkodni. Az intraorális szkennerek tulajdonságai meghatározzak azok fő indikációs körét és klinikai alkalmazhatóságát, ebből adódóan rendkívül fontos ezek átfogó megismerése egy új eszközre való beruházás előtt. A Fogpótlástani Klinika Digitális Munkacsoportjának objektív összehasonlító vizsgálata alkalmas arra, hogy meghatározzuk a Magyarországon elérhető intraorális szkennerek főbb indikációs köreit, ezáltal iránymutatást adva a gyakorló fogorvosoknak. Vizsgálatunk eredményeivel és a weblapunkkal szeretnék segítséget adni azoknak a fogorvosoknak, akik intraorális szkenner vásárlása előtt állnak, hogy melyek azok a főbb szempontok, amelyeket érdemes mérlegelni egy új eszközre való beruházás előtt.

Munkacsoportunk vezetője: Dr. Borbély Judit Ph.D., habil. egyetemi docens

Munkacsoportunk tagjai: 

Prof. Dr. Hermann Péter Ph.D., Msc, egyetemi tanár 
Dr. Ábrám Emese Ph.D., egyetemi adjunktus 
Dr. Joós-Kovács Gellért Ph.D., egyetemi adjunktus 
Dr. Róth Ivett Ph.D., egyetemi adjunktus 
Dr. Laki-Czigola Alexandra Ph.D., egyetemi adjunktus
Dr. Vecsei Bálint Ph.D., egyetemi adjunktus
Dr. Vitai Viktória egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató 
Dr. Fehér Dóra egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató 
Dr. Saláta József egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató 
Dr. Tajti Péter egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató
Dr. Schmalzl Judit egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató 
Dr. Bencze Bulcsú klinikai orvos, Ph.D. hallgató 
Dr. Németh Anna klinikai orvos, Ph.D. hallgató 
Dr. Pál Adrienn klinikai orvos, Ph.D. hallgató 
Dr. Róna Virág klinikai orvos, Ph.D. hallgató 
Dr. Somogyi Kata Sára klinikai orvos, Ph.D. hallgató  
Dr. Vámos Orsolya klinikai orvos, Ph.D. hallgató 
Dr. Vánkos Boldizsár klinikai orvos, Ph.D. hallgató 

Tudományos Diákköri Hallgatók: 

Bognár Eszter
Bohuniczky Zsófi
Bokor Lili Júlia
Forgács Lili
Keskeny György Árpád
Kónya Anna
Novák Nanda
Pana Djamtorki
Pegan Djamtorki
Pelcz Inez
Phan Viola
Mubina Kosinova
Schlick-Szabó Áron
Szombati Vivien
Tasi Laura
Tóth Anna