A Fogpótlástani Klinika Digitális Fogászati Munkacsoport Közleményei

Az itt felsorolt közlemények a digitális fogászat témakörében végzett vizsgálatainkat mutatják be, amelyek magyar és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. Ezek a vizsgálatok adták az alapját és ötletét az intraorális szkennerek összehasonlításának, valamint számos közlemény az összehasonlító értékelésből nyert információk nyomán készült. 

Vecsei B, Joós-Kovács G, Borbély J, Hermann P. Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems – An in vitro study. J Prosthodont Res. 2017;61(2):177-184. doi:10.1016/j.jpor.2016.07.001

Borbély J, C.A., Vitai V, Róth I, Hermann P, INTRAORAL SCANS FOR CAD/CAM APPLICATION. Stomatology Edu Journal, 2018.: p. 110-117.

Joós-Kovács G, Vecsei B, Körmendi S, Gyarmathy VA, Borbély J, Hermann P. Trueness of CAD/CAM digitization with a desktop scanner – an in vitro study. BMC Oral Health. 2019;19(1):280. Published 2019 Dec 12. doi:10.1186/s12903-019-0976-1

Czigola A, B.J., Vecsei B,Joós-Kovács G L, and R.I. Vitai V, Fehér D, Módos D, Hermann P, Weboldal a Magyarországon elérhető intraorális szkennerek összehasonlítására. Magyar Fogorvos, 2020. 2020/2: p. 76-84.

Czigola A, Róth I, Vitai V, Fehér D, Hermann P, Borbély J. Comparing the effectiveness of shade measurement by intraoral scanner, digital spectrophotometer, and visual shade assessment. J Esthet Restor Dent. 2021;33(8):1166-1174. doi:10.1111/jerd.12810

Czigola A, Abram E, Kovacs ZI, Marton K, Hermann P, Borbely J. Effects of substrate, ceramic thickness, translucency, and cement shade on the color of CAD/CAM lithium-disilicate crowns. J Esthet Restor Dent. 2019;31(5):457-464. doi:10.1111/jerd.12470

Róth I, Czigola A, Joós-Kovács GL, Dalos M, Hermann P, Borbély J. Learning curve of digital intraoral scanning – an in vivo study. BMC Oral Health. 2020;20(1):287. Published 2020 Oct 19. doi:10.1186/s12903-020-01278-1

Róth I, Czigola A, Fehér D, et al. Digital intraoral scanner devices: a validation study based on common evaluation criteria. BMC Oral Health. 2022;22(1):140. Published 2022 Apr 26. doi:10.1186/s12903-022-02176-4

Róth I, Hermann P, Vitai V, Joós-Kovács GL, Géczi Z, Borbély J. Comparison of the learning curve of intraoral scanning with two different intraoral scanners based on scanning time. BMC Oral Health. 2023;23(1):267. Published 2023 May 9. doi:10.1186/s12903-023-02963-7

Schmalzl J, Róth I, Borbély J, Hermann P, Vecsei B. The impact of software updates on accuracy of intraoral scanners. BMC Oral Health. 2023;23(1):219. Published 2023 Apr 15. doi:10.1186/s12903-023-02926-y

Schmalzl J, Róth I, Borbély J, Hermann P, Vecsei B. The effect of generation change on the accuracy of full arch digital impressions. BMC Oral Health. 2023;23(1):766. Published 2023 Oct 18. doi:10.1186/s12903-023-03476-z

Vitai V, Németh A, Sólyom E, et al. Evaluation of the accuracy of intraoral scanners for complete-arch scanning: A systematic review and network meta-analysis. J Dent. 2023;137:104636. doi:10.1016/j.jdent.2023.104636

Németh A, Vitai V, Czumbel ML, et al. Clear guidance to select the most accurate technologies for 3D printing dental models – A network meta-analysis✰. J Dent. 2023;134:104532. doi:10.1016/j.jdent.2023.104532

Saláta J, Szabó F, Csuti P, et al. Effect of thickness, translucency, and substrates on the masking ability of a polymer-infiltrated ceramic-network material. J Esthet Restor Dent. 2023;35(6):886-895. doi:10.1111/jerd.13071

Al-Hassiny A, Borbély J, Végh D, Bányai D, et al. User Experience of Intraoral Scanners in Dentistry: Transnational Questionnaire Study. Int Dent J. 2023;73(5):754-759. doi:10.1016/j.identj.2023.04.002

Schmalzl J, Keskeny GyÁ, Pál A, Hermann P, Géczi Z, Borbély J, Róth I. Evaluating the influence of palate scanning on the accuracy of complete-arch digital impressions–An in vitro study: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571224001842