Intraorális szkennerek összehasonlítása azonos objektív szempontrendszer alapján 

 

A pontos fogpótlás elkészítéséhez a lenyomatozó eszköz magabiztos használatán kívül nélkülözhetetlen a használni kívánt intraorális szkenner ismerete. A piacon nap mint nap jelennek meg újabb intraorális szkennerek, azonban az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok nehezen összehasonlíthatók. Az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt az intraorális szkennerekkel kapcsolatos kutatások száma, azonban kevés olyan található, amely több készülékről azonos szempontok alapján átfogó jellemzést, értékelést adna. Szükség van egy egységes szempontrendszerre és standardizált vizsgálatra a praktizáló fogorvosok számára.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a vizsgálatunk protokollját 2022-ben a BMC Oral Health című nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban publikáltuk, amelyet a következő linket érhetnek el: Róth I, Czigola A, Fehér D, et al. Digital intraoral scanner devices: a validation study based on common evaluation criteria. BMC Oral Health. 2022;22(1):140. Published 2022 Apr 26. doi:10.1186/s12903-022-02176-4 . 

A vizsgálatok elvégzéséhez a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága adott engedélyt (SE RKEB szám: 108/2019).

Az intraorális szkennerek összehasonlító értékelése című vizsgálat 2023. szeptemberében megújításra került, így új típusú dokumentumok kerültek be a vizsgálati protokollba. Ennek megfelelően a 2023. szeptember után tesztelt intraorális szkennerek esetében több dokumentum található az egyes oldalakon, mint a régebben tesztelt eszközök esetében. 

Célkitűzés

Célunk a hazai piacon elérhető intraorális szkennerek összehasonlítása egységes szempontrendszer alapján. A kidolgozott szempontrendszer digitális formában ezen az oldalon érhető el, amely folyamatosan bővül a piacon megjelenő új intraorális szkennerekkel.

A vizsgálat anyag, módszere

A vizsgált intraorális szkennereket a hazai forgalmazó cégek bocsátják rendelkezésünkre a tesztelés időtartamára, amely 1-2 hetet vesz igénybe. A vizsgálat első lépése az oktatás, amelyet minden esetben a forgalmazó cég biztosít számunkra. Azt kérjük a cégektől, hogy egy olyan oktatást nyújtsanak nekünk, amelyet azoknak a fogorvosoknak is adnak, akik szeretnének beruházni az általuk forgalmazott szkennerre. Az oktatás elméleti, valamint gyakorlati részből áll és 1-2 órát szokott igénybe venni. A vizsgálatok során a digitális lenyomatvételekben fogorvostan-hallgatók és tapasztalt fogorvosok is részt vesznek.

A vizsgált intraorális szkennerek több lépésben kerülnek értékelésre a szempontrendszerben:

 • Dokumentáció: A dokumentációnk a gyártó által közölt adatokból, a nemzetközi irodalomból és a használat közben tapasztaltak alapján kerül összeállításra. Ez egy átfogó szöveges jellemzést ad a szkennerről, kiegészítve egy táblázattal, amely a szkenner főbb technikai tulajdonságait tartalmazza. Ezt a szöveges dokumentumot minden esetben feltöltjük a weboldalunkra („Hosszú leírás”), azonban szerettünk volna egy rövid átfogó dokumentumot is készíteni, amelyre ránézve gyorsan át lehet tekinteni az adott intraorális szkenner főbb tulajdonságait („Rövid leírás”). Ezeket a dokumentumokat weblapunkon az Intraorális szkennerek fül alatt találják. 
 • Összefoglaló táblázat: Az összefoglaló táblázatban minden olyan fontos paraméter felsorolásra kerül, ami befolyásolhatja a felhasználókat a számukra megfelelő intraorális szkenner kiválasztásában. Az összefoglaló táblázatban összesen 21 speciális, felhasználást és indikációs kört befolyásoló tulajdonságot sorolunk fel és jelöljük, hogy az adott szkennerre mely tulajdonságok jellemzőek.
 • Ergonómiai paraméterek vizsgálata: Következő lépésben a vizsgált szkennerek ergonómiai kialakításáról nyerünk információkat. Ezek az információk nem csak kényelmi szempontból fontosan, hanem tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a szkennelés pontosságára is hatással vannak. Lemérésre kerül az intraorális szkenner fejátmérője, valamint a szkenner kézdarabjának tömege is. 
 • Modell szkennelés: A modell szkennelés kettős céllal történik: a modellek beszekenneléséhez szükséges időigényt rögzítjük és átlagoljuk, valamint az így létrehozott STL fájlokat exportáljuk és Geomagic Control X programcsomagban pontosság mérést is végzünk. A pontosság mérés során a vizsgált intraorális szkennerrel létrehozott STL fájlokat a referenciához hasonlítjuk, amely az eredeti resin anyagból nyomtatott modell nagy pontosságú laborszkennerrel digitalizált verziója. Fontos, hogy minden vizsgálat előtt újradigitalizáljuk a mintát a referencia szkennerrel (3Shape E3 laboratóriumi szkenner), hiszen tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a resin anyagok már relatív rövid idő alatt alakváltozást tudnak szenvedni. A lenyomatvételek során a tiszta szkennelési időt rögzítjük, tehát az adatfelvételt és a posztprocesszálási időket nem tartalmazza. Vizsgálatunkban összesen 7 modellt szkennelünk, amelyek pontossága a vizsgált intraorális szkennerek indikációs körét fogja megadni. Ez alapján digitalizálunk: tanulmányi mintát, torlódott fogas mintát, preparált fogas mintát, kvadráns mintát, illetve 3 db mintát, amelyekben Straumann implantátum analógok vannak elhelyezve. A tanulmányi mintáról minden esetben digitális lenyomatvételben tapasztalatlan fogorvostan-hallgatók vesznek lenyomatokat, ezzel modellezve azt a szituációt, amikor egy fogorvos egy új intraorális szkenner használatába kezd rendelőjében. Minden vizsgált szkennerrel 3 hallgató szkennel, akik fejenként 10 digitális lenyomatot készítenek. A többi említett mintát olyan fogorvosok szkennelik, akiknek több, mint 3 éves tapasztalatuk van a digitális lenyomatvétel területén. A mintákat 1 orvos szkenneli, mintánként 10 alkalommal.

 • Klinikai szkennelés: A klinikai szkennelés során a 3 fogorvostan-hallgató zárt, megtartott fogazatú pácienseket szkennel, egyenként 3 alkalommal (összesen 9 lenyomatvétel). A lenyomatvételek során a teljes felső és alsó fogív lenyomatozásra kerül, valamint harapásrögzítés is történik interkuszpidációs pozícióban. Ebben az esetben is a lenyomatvétel tiszta időigényét rögzítjük és átlagoljuk, tehát az adatfelvételt és a posztprocesszálási időket nem tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy a hallgatók által végzett lenyomatvételek során mindig biztosítunk fogorvosi felügyeletet (mind a modell, mind a klinikai szkennelések esetében). 
 • Szubjektív vélemények: A vizsgált intraorális szkennerek használata közben tapasztaltak összegzése 7 kérdés alapján. A szubjektív kérdőívet mindenki kitölti, aki kapcsolatba került az aktuálisan vizsgált intraorális szkennerrel. A 7 kérdésből 6 kérdésre pontokkal válaszolnak a kitöltők, 1-10-es skálán tudják értékelni az adott szkennert, a hetedik kérdés pedig kifejtős.

 

Vizsgált paraméterek részletezése

Összefoglaló táblázat   
 • Távirányítás: a szkenner a képernyő érintése nélkül kézmozdulatokkal vagy hanggal irányítható. Ez az infekciókontroll szempontjából előnyös.
  Elérhető pontszám: van távvezérlés funkció: 1 pont, nincs távvezérlés funkció: 0 pont.

 • Konfiguráció: Az intraorális szkenner konfigurációja azt jelenti, hogy a hardvert milyen formában érhetjük el: lehet, hogy az adott eszköz csak egy konfigurációban érhető el, de az is lehetséges, hogy kettő vagy több konfiguráció is rendelkezésre áll (pl. cart, MOVE, számítógéphez csatlakoztatható pod és kezelőegységbe integrálható változatok), amelyből a fogorvos kiválaszthatja a számára legkedvezőbbet és praktikussá teheti a klinikumban való használatot. 
  Elérhető pontszám: több elérhető konfiguráció: 1 pont, egy elérhető konfiguráció: 0 pont.

 • Nyílt/Zárt: A CAD/CAM rendszereket az adattovábbítás módja szerint két csoportra oszthatjuk: nyílt- és zárt rendszerekre. A zárt rendszerek jellemzője, hogy a gyártó cég fájljait csak az azonos cég CAD és CAM szoftverei képesek feldolgozni. A nyílt rendszerek esetében a szkennelési adatok számos CAD/CAM rendszer által feldolgozhatóak.
  Elérhető pontszám: nyílt rendszer: 1 pont, zárt rendszer: 0 pont.

 • Felhasználás: Az indikációs kör szempontjából 5 típust tudunk megkülönböztetni: kezelési terv készítésére alkalmas intraorális szkenner, implantológiai, fogszabályozási vagy protetikai felhasználást támogató eszköz és chairside felhasználásra alkalmas rendszer. Mind az 5 felhasználási kör 1 pontot ér.  Rendelői vagyis chairside munkafolyamat esetén a fogorvos egy ülésben szkennel, megtervezi és a rendelői CAM egységben frézeli a fogpótlást. Kiépített chairside rendszernél a gyártó saját CAD és CAM tervezőszoftvert, valamint maró- és szinterezőegységet is biztosít. Fontos kiemelni, hogy a chairside felhasználásra csak abban az esetben tudunk pontot adni, ha a cég egy egységként is árulja az intraorális szkennert, a chairside tervező szoftvert, a marógépet/3D nyomtatót és a véglegesítéshez szükséges kályhát. Az implantológiai felhasználás esetén akkor tudunk pontot adni, ha a vizsgált intraorális szkennerhez elérhetőek implantológiai szoftverek, melyekkel lehetőség nyílik az implantátum és felépítmény pozíciójának megtervezésére vagy sebészi sablon készítésére. A fogszabályozási felhasználás magába, hogy a szkennerhez elérhetőek fogszabályozási szoftverek, melyekkel lehetséges a fogazat szoftveres orthodonciai analízise, kezelési terv készítése vagy fogszabályzó készülékek tervezése.
 • Speciális tulajdonságok: Itt kerül felsorolásra minden olyan tulajdonság, amely segítségével az intraorális szkenner többre képes, mint egy digitális lenyomat elkészítése. Fog- és csonkszín meghatározás (a szkenner beépített spektrofotométerrel rendelkezik, így a digitális lenyomatvétel mellett, azzal egyidőben fogszín meghatározásra is alkalmas), egyéni mozgáspályák detektálása (dinamikus okklúzió rögzítésének lehetősége), prepreparációs szkennelési lehetőség (régi/ideiglenes fogpótlás vagy a saját fogak beszkennelése a fogak előkészítése előtt egy munkafolyamaton belül!) , csapos műcsonk és lenyomat szkennelés, fogsor munkafolyamat (delegáltan teljes lemezes fogpótlás készítésére kialakított digitális lenyomatvételi munkafolyamat), smile design (mosolytervezés saját tervező szoftverrel), különböző méretű szkennerfejek és caries detektálás. Minden említett tulajdonság 1 pontot ér.
 • Támogatás: Az évenként megújítandó licensz azt jelenti, hogy az intraorális szkenner használatához és az STL fájlok továbbításához minden évben be kell fizetni egy bizonyos összeget, amennyiben ezt a felhasználó nem teszi meg, nem tudja használni a szkennerét. A másik esetben a szkenner használata korlátlan, nincs megújítandó licenc szerződés vagy esetszámmal arányos költségek.
  Elérhető pontszám: évenként megújítandó licensz, esetszámmal arányos költségek: 0 pont, megvásárlással korlátlan támogatás: 1 pont

 • Szerviz: A szkenner klinikai használata közben felmerülő kérdésekkel a fogorvos a forgalmazót vagy gyártót emailben/telefonon/személyesen felkeresheti és a kérdésre rövid időn belül választ kap. A szervizelés során a szkenner hardverét vagy szoftverét érintő esetleges hibákat a fogorvos a gyártónak/forgalmazónak bejelenti, akik a hibától függően azt elhárítják. Ha a szkenner hazai szervizzel rendelkezik, a hiba megszüntetése rövid időn belül megvalósulhat, nem kell a szkennert külföldre javításra elszállítani. Amennyiben a forgalmazó cég 24 órán belül biztosít cserekészüléket, amely addig a felhasználónál maradhat, ameddig a saját szkennerét meg nem javítják, akkor a hazai szerviz lehetőséghez hasonlóan erre is jár a maximális pontszám. 
  Elérhető pontszám: külföldi/online szakszerviz: 0,5 pont, hazai szakszerviz/24 órán belüli cserekészülék: 1 pont (maximum 1 pont szerezhető)

 • Oktatás: Az oktatást a szkenner hazai forgalmazója Magyarországon egy kijelölt helyen és időben biztosíthatja. Itt a szkenner összeszerelése, a szoftver használata és a szkennelési stratégia is bemutatásra kerül. Ez megvalósulhat külföldön is, mely azonban nagyobb anyagi megterhelést jelent a fogorvos számára és általában angolul zajlik. A hazai vagy külföldi tanfolyamokat online oktatóanyagok is kiegészíthetik.
  Elérhető pontszám: nem megoldott: 0 pont, külföldi/online oktatás: 0,5 pont, hazai oktatás:1 pont (maximum 1 pont szerezhető)

Ergonómiai paraméterek

 • Tömeg (g): A szkenner kézidarabjának tömegét a szkennerfejjel együtt háromszor lemérjük, majd ezt átlagoljuk. 
 • Szkennerfej méret (mm): A szkenner fejének kerületét háromszor lemérjük, majd ezt átlagoljuk. 

Modell szkennelés

 • Szkennelés sebessége (mp): Minden esetben a tiszta szkennelési időt mérjük, tehát a szkennelés kezdetétől a végéig mérjük az időt. Ezt az időt rögzítjük, átlagoljuk és kiértékeljük.  A szkennelési időbe az adatfelvétel és a posztprocesszálás nem számít bele. 
 • Pontosság: A vizsgált szkennerek által létrehozott STL fájlokat a referencia szkennerrel létrehozott STL fájlokra vetítjük rá, mind a 7 db minta esetében. A tanulmányi minta és torlódott minta esetében a teljes fogív átlagos eltérését vizsgáljuk. A preparált csonkos minta esetén a következő paramétereket vizsgáljuk: teljes mintán végzett átlagos eltérések vizsgálata (WHL), kiválasztott csonkon végzett átlagos eltérések vizsgálata (csonk WHL), távolság mérések (rövid/közepes/hosszú távolság és teljes fogív távolság). A kvadráns mintán a 26 fogban előkészített betétüreg pontosságát vizsgáljuk. Az implantációs mintákon a teljes fogív átlagos eltérését vizsgáljuk, valamint az implantátum analógok helyzetének átlagos eltéréseit a referenciához képest. 

Klinikai szkennelés

 • Szkennelés sebessége (mp): Minden esetben a tiszta szkennelési időt mérjük, tehát a szkennelés kezdetétől a végéig mérjük az időt. Ezt az időt rögzítjük, átlagoljuk és kiértékeljük.  A szkennelési időbe az adatfelvétel és a posztprocesszálás nem számít bele. 

Szubjektív vélemények 

Az intraorális szkennereket 7 szubjektív kérdés alapján értékeli minden vizsgálatban résztvevő személy. Az első 6 kérdésre pontokat adnak 1-től 10-ig, ez alapján az első 6 kérdésre a vizsgált szkennerek egy összesített és átlagolt pontszámot kapnak. A hetedik kérdés egy kifejtős kérdés, amelyre 2-3 mondatos választ adnak a vizsgálók. Ezeket a válaszokat minden esetben változatás nélkül közöljük. 

 

 

 

 

 

 

Fotóprotokoll

Az intraorális szkennerek vizsgálatának egyik legfontosabb lépése a fotóprotokoll, amely során minden vizsgált eszközről ugyanazokat a képeket készítjük el. Készítünk képeket a kicsomagolás során az intraorális szkenner részeiről, illetve a protokoll része az is, hogy képernyőfelvételeket osztunk meg mind a modell, mind a klinikai szkennelés során készült virtuális mintákról.