Összhangban az Alaptörvénnyel és a Családok védelméről szóló törvénnyel, valamint a kormányzat családokat támogató politikájával azt kívánjuk elérni, hogy intézményünk olyan hely legyen, ahol a családokat támogatják, a gyermekvállalást elismerik.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2019. decemberében egyhangúlag támogatta a Családbarát Egyetem Program elindítását, és négy munkacsoport felállításáról döntött. A munkacsoportok kidolgozták a program részleteit, így 2020. júniusában elfogadásra kerülhetett a végleges koncepció. A Semmelweis Egyetem rektora júliusban bejelentette, hogy 2020. őszétől fokozatosan kerülnek megvalósításra a program elemei. Így fogalmazott:

Tenni szeretnék azért, hogy a Semmelweis Egyetem olyan munkahely legyen, ahova reggelente örömmel és tettre készen lép be minden egyetemi polgár; és miután ellátták napi feladatukat, az elvégzett eredményes munka élményével térnek haza családjukhoz.”

A családbarátság általánosan a családformákra, a családban betöltött szerepek változására, a felmerülő feladatok és felelősségek megosztásának dinamikájára, valamint a munkaerőpiaci kihívásokra érdemben reagáló szemléletmód, amely célzott intézkedésekkel és eszközökkel lehetővé teszi a rugalmas alkalmazkodást, a szélesebb körű választási lehetőségeket és nagyobb döntési szabadságot a munka és magánélet összeegyeztetésében.

A családbarát módon működő munkahely fő jellemzője, hogy a munkáltató tudatosan figyel és tesz azért, hogy a munkavállaló képes legyen összehangolni a munkájából adódó kötelezettségeit a magánéletben ránehezedő feladatokkal.

A munkavállalók megbecsülésének csak egy alkotórésze a megfelelő anyagi és erkölcsi elismerés, ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a dolgozók életminőségét nagyban meghatározó munkahelyi környezet kialakítására. Szakmai elismerésük és karrierjük támogatása mellett elemi fontosságú olyan munkakörülmények biztosítása, mely elősegíti a családalapítás és gyermeknevelés munkavállalással történő flexibilis összeegyeztetését. A Semmelweis Egyetem hallgatóinak kétharmada, dolgozóinak több mint 70%-a nő. A női alkalmazottak karrier-család együttesének harmonizálása, és így Magyarországon elsőként a Családbarát Egyetem és családbarát munkahely megteremtése az egyetem kiemelt prioritású célkitűzése.

A program magában foglalja majd a Semmelweis Egyetem polgárainak egészségügyi ellátását fokozatos bevezetéssel, valamint számos,  már jelenleg is elérhető kedvezményt: ilyen az egyetem gyógyszertáraiban elérhető gyógyszertári kedvezmény; a táplálkozási és életmód tanácsadás igénybevétele és az egyetem által szervezett közösségi mozgásprogramokon való részvétel is. A kártyával tovább bővülnek a sport, kultúra és egyéb területeken igényelhető kedvezmények, továbbá még szélesebb körben igénybe vehetők majd az mentális tanácsadási, egészségprevenciós és egészségfejlesztési szolgáltatások, és a magánügyek intézésében kínált segítségnyújtás is. A különböző rendezvényeken való részvétel kapcsán felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét a Járványügyi Etikai Iránymutatásban foglaltak betartására.