A kurzusok a kurzusadatbázisban találhatók, kattintson az alábbi linkre:
KURZUSADATBÁZIS

Kurzuskövetelmények a doktori képzésben:

  • A képzés során a hallgatónak legalább 16 tanulmányi kereditet (tanegység) kell teljesítenie. Ebből legalább 5 tanegységet kötelezően választható tárgyakból kell teljesíteni. A DI Tanácsa további legfeljebb 5 tanegységig előírhatja, hogy a hallgató mely foglalkozásokon vegyen részt.
  • A legalább 5 kreditet a kötelezően választható kurzusok hallgatásával kell megszerezni a Doktor Iskola minden hallgatójának (további legalább 8 kreditet a témavezető és a programvezető határozhatja meg). A további krediteket a hallgató maga által választható tárgyakból szerezheti meg, azonban a 16 kreditnyi kurzusnak kapcsolódnia kell a Doktori Iskola szakterületéhez, vagy a doktorandusz kutatási témájához.
  • A Doktori Iskolán kívüli kreditek a hallgató által szabadon választható kreditek keretébe számíthatók be. A hallgató számára tervezett, egyetemünkön kívül szervezett doktori kurzusokat előre kell bejelenteni, illetve kérni.

Vegyék figyelembe terveikben, hogy egyes kurzusok megtartása a jelentkezők számától függ, ha a minimális létszám nem jön össze, akkor a kurzus elmaradhat.