Doktori képzésről
A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga.
A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.
A hároméves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.
A tanulmányokat legfeljebb 3 alkalommal, összesen 3 évre lehet megszakítani.
16 tanulmányi, összesen 180 kreditpontmegszerzése és legalább négy szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a szervezett képzés  lezárását igazolja.
Az abszolutórium kelte után egy éven belül kell jelentkezni fokozatszerzésre.

Fokozatszerzésről
Fokozatszerzési eljárás megindítását a  Doktori Tanács engedélyezi.
A szervezett képzésben részt vett volt doktoranduszoknak a fokozatszerzés megindításától számított 2 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.
Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola volt hallgatóinak.
A  képzés nélküli fokozatszerzőknek a fokozatszerzés megindításától számított 1 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.
A védésre mindkét fokozatszerzési eljárás során  csak sikeres szigorlat után kerülhet sor.
A fokozat megszerzésének feltétele  egy középfokú C típusú és egy alapfokú  C típusú nyelvvizsga, melyből az egyiket angol nyelvből szerezte.
Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.
A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.