a Semmelweis Egyetem
103 nap
12 óra
52 perc
40 mp
A Tanács  elnöke
Dr. Timár József
Elnök
E-mail: timar.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 1 215-6921
A Tanács tagjai
Dr. Benyó Zoltán
az Oktatási és Kreditbizottság elnökeKlinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani IntézetEmail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.huTelefon:+36 1- 459-1500/60300
Önéletrajz »
Dr. Bagdy György
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
Telefon/fax: +36 1 266-3452
Önéletrajz »
Dr. Rigó János
a Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság elnöke I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Telefon: +36 1 266-0473 / 54216 mellék
Önéletrajz »
Dr. Szanyi Szilárd
a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke

 

Kari képviselők
Dr. Losonczy György (ÁOK)
Dr. Domján Gyula (ETK) Dr. Varga Gábor (FOK)
Dr.  Pethesné Dávid Beáta  (EKK)
Tudományági Doktori Iskolák vezetői
01. Elméleti orvostudományok
Dr. Rosivall László
02. Klinikai orvostudományok
Dr. Reusz György
03. Gyógyszertudományok
Dr. Zelkó Romána
04. Mentális egészségtudományok
Dr. Bitter István
06. Szentágothai János Idegtudományok
Dr. Bereczki Dániel
07. Molekuláris orvostudományok
Dr. Ligeti Erzsébet
08. Patológiai Tudományok
Dr. Matolcsy András
Az Egyetemi Doktori tanács külső tagjai:
Dr. Sótonyi Péter Tamás
Dr. Szolgay Péter
Leköszönt Doktori Iskola vezetők:
 
Dr. Kopper László
Dr. Monos Emil
Dr. Réthelyi Miklós
Dr. Szél Ágoston
Dr. Szőke Éva
Dr. Tulassay Zsolt