A Tanács  elnöke

 

Dr. Benyó Zoltán
Elnök
E-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 1- 459-1500/60300
Önéletrajz
A Tanács tagjai
Dr. Tímár József
Elnökhelyettes
Email: timar.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 20 825 9685
Dr. Szökő Éva
Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság elnöke
Email: szoko.eva@pharma.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 30 329 6621
Dr. Ferdinandy Péter
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
Email: ferdinandy.peter@med.semmelweis-univ.hu
Telefon/fax: +36 1 459 1500/55351
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
Oktatási és Kreditbizottság elnöke
Email:
dornyeig@se-etk.hu
Telefon: +36 1 486 4941 
Dr. Szanyi Szilárd
Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke
Email: dok@phd.semmelweis-univ.hu

 

Kari képviselők
Dr. Losonczy György (ÁOK) Dr. Szökő Éva (GYOK)
Dr. Domján Gyula (ETK) Dr. Varga Gábor (FOK)
Dr.  Pethesné Dávid Beáta  (EKK)
Tudományági Doktori Iskolák vezetői
01. Elméleti orvostudományok
Dr. Kellermayer Miklós
02. Klinikai orvostudományok
Dr. Reusz György
03. Gyógyszertudományok
Dr. Zelkó Romána
04. Mentális egészségtudományok
Dr. Bagdy György
06. Szentágothai János Idegtudományok
Dr. Bereczki Dániel
07. Molekuláris orvostudományok
Dr. Ligeti Erzsébet
08. Patológiai Tudományok
Dr. Matolcsy András
Az Egyetemi Doktori tanács külső tagjai:
Dr. Sótonyi Péter Tamás
Dr. Szolgay Péter
Leköszönt Doktori Iskola vezetők:
Dr. Kovalszky Ilona
Dr. Noszál Béla
Dr. Tulassay Tivadar
Dr. Mandl József