a Semmelweis Egyetem
50 nap
15 óra
37 perc
29 mp
A Tanács  elnöke

 

Dr. Benyó Zoltán
Elnök
E-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 1- 459-1500/60300
A Tanács tagjai
Dr. Benyó Zoltán
az Oktatási és Kreditbizottság elnökeKlinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Email: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 1- 459-1500/60300 
Dr. Ferdinandy Péter
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
Telefon/fax: +36 1 459-1500/55351

Dr. Rigó János
a Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság elnöke I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Telefon: +36 1 266-0473 / 54216 mellék
Dr. Szanyi Szilárd
a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke

 

Kari képviselők
Dr. Losonczy György (ÁOK)
Dr. Domján Gyula (ETK) Dr. Varga Gábor (FOK)
Dr.  Pethesné Dávid Beáta  (EKK)
Tudományági Doktori Iskolák vezetői
01. Elméleti orvostudományok
Dr. Rosivall László
02. Klinikai orvostudományok
Dr. Reusz György
03. Gyógyszertudományok
Dr. Zelkó Romána
04. Mentális egészségtudományok
Dr. Bitter István
06. Szentágothai János Idegtudományok
Dr. Bereczki Dániel
07. Molekuláris orvostudományok
Dr. Ligeti Erzsébet
08. Patológiai Tudományok
Dr. Matolcsy András
Az Egyetemi Doktori tanács külső tagjai:
Dr. Sótonyi Péter Tamás
Dr. Szolgay Péter
Leköszönt Doktori Iskola vezetők:
 
Dr. Kopper László
Dr. Monos Emil
Dr. Réthelyi Miklós
Dr. Szél Ágoston
Dr. Szőke Éva
Dr. Tulassay Zsolt