a Semmelweis Egyetem
50 nap
21 óra
33 perc
8 mp
A PhD képzés területén figyelemmel kíséri a képzési rendszer nemzetközi kapcsolatokra vonatkozóországos és intézményi követelményrendszerét, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti a nemzetközi
kapcsolatok építését, a nemzetközi szervezetekben való részvételét, a DI nemzetközi
elismertségének növelését,a külföldi PhD hallgatók toborzását, magyar hallgatók
külföldre jutásátés más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését
Elnök
Dr. Rosivall László egyetemi tanár  Kórélettani Intézet  (tel.: 459-1500 / 56148)
Tagok
Dr. Monos Emil professzor emeritus Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Csala Miklós egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Dr. Szabó Attila egyetemi adjunktus I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Ügyirat Dokumentum (pdf)