A felvételi jelentkezés határideje módosult:
Új határidő: 2019. május 31.
Postai úton a következő címre kell feladni a jelentkezést:
Dr. Tímár József
a Doktori Tanács elnöke
Doktori Iskola Hivatala
Budapest 1085
Üllői út 26. fsz 8-9.

A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2019. június 20-28. között kerül sor, időpontjáról a tudományági doktori iskolák értesítik a jelentkezőt.
A komplex vizsgáról a Doktori Iskola Hivatal tájékoztatást küld a felvett egyéni fokozatszerzők részére.
A komplex vizsga időpontját a tudományági doktori iskolák határozzák meg.(várható időpontja: 2019. szeptember 1-15)
Sikeres felvételi elbeszélgetés esetén az egyéni fokozatszerzőknek komplex vizsgát kell tenniük.
A komplex vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti részben a tudományági doktori iskola által meghatározott két tárgyból kell vizsgát tenni.
A gyakorlati részben a kutatásról 8-10 perces prezentációban kell beszámolni.
Egyéni fokozatszerző a sikeres komplex vizsgát követően iratkozhat be a 2018/19-as tanév első félévére. és leghamarabb 2019.márciusban nyújthatja be disszertációját.
Dokumentumok letöltése:
Felvételi lap egyéni
Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzéshez
A jelentkezéshez a dokumentumokat kérjük beküldeni:
Dr. Tímár József részére
Doktori Iskola Hivatala
Budapest
Üllői út 26.
1085
Jelentkezési lapot 1 példányban, elektronikus formában, aláírások nélkül doc vagy docx formátumban a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre is kérjük megküldeni!
A felvételi eljárásról további információ elérhető: Felvételi eljárás
Dr. Tímár József
a Doktori Tanács elnöke