„Az újonnan PhD szintű doktori fokozatot szerzőket az ünnepélyes eskütétel után dr. Merkely Béla és dr. Benyó Zoltán, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke kézfogásukkal avatták doktorrá.

2023-ban összesen 182 jelölt fejezte be doktori munkáját: 162-en summa cum laude, 18-an cum laude és ketten rite minősítéssel kapták kézhez oklevelüket.” (forrás)

Intézetünk PhD hallgatói közül idén többen is megszerezték PhD fokozatukat:

Dr. Dér Bálint – Témavezető: Dr. Benyó Zoltán

Dr. Nádasdi Ákos – Témavezető: Dr. Firneisz Gábor

Dr. Őrfi Erik – Témavezetők: Dr. Szebeni János, Dr. Szénási Gábor

Dr. Schvarcz Csaba András – Témavezető: Dr. Hamar Péter

Varga Viola Mária -Témavezető: Dr. Margittai Éva

Vácz Gabriella – Témavezető: Dr. Lacza Zsombor

Dr. Zsigrai Sára – Témavezető: Dr. Molnár Béla

Mindannyiuknak és nem utolsó sorban témavezetőiknek is szívből gratulálunk!