A PhD-hallgatók doktorrá avatása mellett számos díjat is átadtak a Dies Academicus ünnepségen, többek között a Doktori Iskola 30 éves fennállása alkalmából adományozott okleveleket és ezüst érmeket is. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében tartott ünnepi szenátusi ülésen díjazták a doktori képzés kiváló oktatóit, átadták a Pro Universitate díjakat, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre Kiváló Doktorandusz díjait, és a Genersich Alapítvány díjait is. Emellett címzetes egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár, és mesteroktató címeket adományoztak, vezetői kinevezéseket adtak át.

„PhD-tanulmányaik elvégzésével Önök nem csak a saját álmukat teljesítették be – de egyben hozzájárultak az orvos- és egészségtudományi diszciplína erősödéséhez és egyetemünk hírnevének öregbítéséhez, víziónk beteljesítéséhez is. Önök a zálogai annak, hogy intézményünknek ne csak az elmúlt 250 éve, de a következő negyed évezrede is dicső legyen – jelentette ki dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Dies Academicus ünnepi szenátusi ülésen. Úgy fogalmazott: amilyen dicsőséges a múltunk, épp olyan sikeres a jelenünk és reményteli a jövőnk. A hagyományok felidézése mellett hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem jelenleg Magyarország és Kelet-Közép-Európa legjobb felsőoktatási intézménye, amely orvos- és egészségtudományi területen világszinten is egyedülállónak számít, a Times Higher Education felsőoktatási rangsorában elért helyezés pedig a rektor szerint azt jelenti, hogy világviszonylatban a legjobb egy százalékba tartozik az intézmény.

Megemlítette, hogy soha ennyi új hallgató nem kezdte még el tanulmányait, mint az idei akadémiai évben, és minden korábbinál több, 5100 nemzetközi hallgató jár az egyetemre 115 országból. Az egyetem fejlődését alátámasztandó az infrastrukturális beruházások és felújítások mellett megemlítette a bővülő és erősödő nemzetközi oktatói és kutatói együttműködéseket a világ 200 egyetemével – ide sorolva a Szingapúri Egyetemmel, a Heidelbergi Egyetemmel és a Harvard Medical School-lal való együttműködéseket is –, továbbá azt, hogy mindkét frissen díjazott magyar Nobel-díjas tudóssal aktív és élő a tudományos kapcsolatunk. Dr. Karikó Katalint nemrég a legnagyobb presztízsű egyetemi elismeréssel, Semmelweis Budapest Awarddal is kitüntették, dr. Krausz Ferenc pedig egy már 4 éve megkezdett kutatási tervét fogja megvalósítani a Semmelweis Egyetemmel együtt. Történelmi jelentőségűként említette a traumatológiai profil megjelenését is. Köszöntőjében kiemelte, hogy a doktori képzés 30 éves jubileuma alkalmából új kitüntetéssel ismeri el az universitas a kimagaslóan sikeres tudományos pályát befutó kollégák több évtizedes, a doktori képzés érdekében kifejtett tevékenységét. A PhD-fokozatot megszerző doktorokhoz szólva úgy fogalmazott:

az a cím, amelyet ma átvettek, nem pusztán szakmai elismerés – hanem az emberi kiválóság bizonyítéka is. Vigyék tovább megkezdett kutatásaikat, és újabb területeket keresve folytassák tovább az ismeretlen megismerését!”

Az újonnan PhD szintű doktori fokozatot szerzőket az ünnepélyes eskütétel után dr. Merkely Béla és dr. Benyó Zoltán, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke kézfogásukkal avatták doktorrá. 2023-ban összesen 182 jelölt fejezte be doktori munkáját: 162-en summa cum laude, 18-an cum laude és ketten rite minősítéssel kapták kézhez oklevelüket. A frissen doktorrá avatottak névsora ide kattintva olvasható.

Különleges diplomaosztó a mai: egyrészt egyetemünk történetében először fordul elő, hogy egyszerre ennyien, 182-en vehetik át PhD oklevelüket, másrészt a doktori képzés 30 éves fennállását is most ünnepeljük, körünkben azon professzorokkal, akik megalapították a Doktori Iskolát, majd dolgoztak a gyarapodásáért – mondta köszöntőjében dr. Benyó Zoltán, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke. Felidézte, hogy az egyetemi autonómia kiteljesedése szempontjából mennyire jelentős pillanat volt, amikor 1993-ban az egyetem átvette a tudományos fokozat odaítélésének jogát a Tudományos Minősítő Bizottságtól, mivel ez megteremtette az alapot a tudományos gondolkodás szabadságának kiteljesedéséhez.

„PhD-seink körének bővítése kulcskérdés a kutatói és oktatói utánpótlásunk, a tudományos teljesítményünk, kiválóságunk szempontjából” – jelentette ki dr. Benyó Zoltán.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedik a PhD-s hallgatók száma, a 2023/24-es tanévben már meghaladta az ezret, 50 doktori programban. 

Úgy fogalmazott: a doktori képzés a felsőoktatás legfelsőbb szintje, a doktoranduszok a graduális hallgatók legjobbjai közül kerülnek ki, oktatóként pedig különleges öröm végigkövetni, ahogy egy kezdő TDK-s hallgatóból PhD-fokozattal rendelkező kutató lesz, egyenrangú társ a gondolkodásban, a tanítványból következő kutató nemzedékek tanára válik, és sokan az egyetem polgáraként folytatják munkájukat. „A PhD-fokozat odaítélésével az Egyetemi Doktori Tanács azt tanúsítja, hogy Önök alkalmasak önálló tudományos munka végzésére. Éljenek ezzel a lehetőséggel, tekintsék tehát a mai napot kezdetnek, használják fel megszerzett tudásukat és a diplomájukkal járó felhatalmazást arra, hogy megfejtsék a természet és az emberiség rejtélyeit, kamatoztassák képességeiket embertársaik javára!” – tette hozzá dr. Benyó Zoltán.

Az ünnepi ülés kitüntetések és díjak átadásával folytatódott. Az egyetem immár 20. alkalommal ismerte el a doktori képzésben kiemelkedő munkát végző oktatókat. Az idén heten kaptak „Kiváló PhD-oktatókitüntetést, közülük öten vették át az ünnepségen a rektortól és a Doktori Tanács elnökétől:

 • dr. Arató András, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola törzstagja, a Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója program témavezetője,
 • dr. Blázovics Anna, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola oktatója, a 2009-2014 között a Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézetének igazgatója, és diabetes mellitus és szövődményeinek, valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai tényezőinek vizsgálata doktori program témavezetője 1993 óta,
 • dr. Csala Miklós, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola törzstagja, a Patobiokémia program témavezetője,
 • dr. Farkas Henriette, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola törzstagja, a Vaszkuláris patofiziológia/atherosclerosis program oktatója. (kitüntetését később veszi át)
 • dr. Krenács Tibor, kutatóprofesszor, a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola törzstagja, a Molekuláris és experimentális onkológia program témavezetője,
 • dr. Lakatos Péter, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományi Doktori Iskola törzstagja, a Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában az Anyagcsere-betegségek molekuláris genetikája, patomechanizmusa és klinikai vonatkozásai program programvezetője. (kitüntetését később veszi át), és
 • dr. Várbíró Szabolcs, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola törzstagja, A vérkeringési rendszer, normális és kóros működésének mechanizmusai program oktatója, a Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola témavezetője.

A Doktori Iskola megemlékezett működésének 30 éves évfordulójáról, valamint egy idén életre hívott elismerő oklevéllel és ezüst érmével honorálta azon személyek tevékenységét, akik az elmúlt évtizedekben hozzájárultak a fejlődéséhez.

A jubileum alkalmából köszöntőt mondott dr. Sótonyi Péter rector emeritus, az Egyetemi Doktori Tanács első elnöke. Úgy fogalmazott:

egyetemünkön a tudományos munka és a teljesítmény meghatározó jelentőségű, és a Doktori Iskola is erre épült.”

A kezdeteket felidézve megemlítette, hogy korábbi hazai tapasztalat híján kihívást jelentett kitalálni, hogy hogyan is kellene működnie a doktori iskolának. Az ideiglenes akkreditációs bizottsággal folytatott többkörös egyeztetés után a hazai egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának szabályzatát fogadták el. Elmondása szerint nagy örömet jelent számára, hogy számos akkori doktorandusz azóta is az egyetemen dolgozik, oktatóként, kutatóként. Egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik azóta is a doktori iskola sikeres működéséért dolgoztak, dolgoznak – külön kiemelve dr. Kopper Lászlót, aki utódjaként új lendületet adott az intézménynek.

Dr. Szél Ágoston, rector emeritus, az Egyetemi Doktori Tanács 2004-2009 közötti elnöke a kezdetekre visszatekintve azt emelte ki, hogy míg Sótonyi Péter professzor és elnöki tanácsadóként dr. Makara Gábor akadémikus a képzésszervezés elméleti alapjainak kidolgozásában, addig dr. Kopper László elnökhelyettesként a gyakorlati megvalósításban bizonyult rendkívül sikeresnek. Karrierje meghatározó pillanataként említette, amikor 1994-ben felkérést kapott a doktori iskola munkájában való részvételre: referálnia kellett a benyújtott értékeléseket, mielőtt a Doktori Tanács hivatalos bírálatra kiadja azokat. Ám gyorsan kiderült számára, hogy az egyre nagyobb számban beadott kérelmeket lehetetlen egyszemélyben előszűrni, és ez vezetett a ma is működő Véleményezési és Minőségellenőrző Bizottság létrehozásához. Felidézte azt is, hogy Kopper professzor felkérésére vállalta el a későbbiekben a doktori iskola vezetését. Kedves emlékei között említette, hogy vezetése alatt 3-4 alkalommal is előfordult, hogy az alapképzéstől a doktori megszerzéséig színjeles tanulóknak járó köztársasági gyűrűt Sólyom László köztársasági elnök személyesen adta át a Dies Academicus ünnepségek alkalmával. Köszönetet mondott Márton Emőkének is, aki több elnöki cikluson át volt a doktori titkárság vezetője, komoly közvetítő szerepet játszva az iskola vezetői, témavezetői és a doktoranduszok között.

Az oklevelet és az emlékérmet dr. Merkely Béla rektor és dr. Benyó Zoltán adták át a kitüntetetteknek. A díjazottak névsorát ide kattintva tudja elolvasni.

Az ünnepség kitüntetések átadásával folytatódott. Az idén nyolcan vehettek át Pro Universitate díjat dr. Merkely Béla rektortól.

 • Dr. Kopper László, az EDT korábbi elnöke, a Patológiai Tudományok Doktori Iskola volt vezetője, az Onkológia Program korábbi vezetője, törzstag emeritus
 • Dr. Makara Gábor, a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola volt témavezetője, az Oktatási Bizottság korábbi elnöke, törzstag emeritus
 • Dr. Sótonyi Péter, rector emeritus, az EDT első elnöke, a Nép- és Közegészségtudományi Doktori Program korábbi vezetője, törzstag emeritus
 • Dr. Rosivall László, rector emeritus, az Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola előző elnöke, a Nemzetközi Bizottság korábbi elnöke, a Transzlációs Vesekutatások és Szervtranszplantáció Doktori Program előző vezetője, törzstag emeritus
 • Dr. Szél Ágoston, az EDT korábbi elnöke, a Véleményező- és Minőségellenőrző Bizottságának volt elnöke, az Embriológia, Őssejt és Fejlődésbiológia Doktori Program korábbi programvezetője, törzstag emeritus
 • Dr. Tímár József, az EDT korábbi elnöke, az Onkológiai Program témavezetője, törzstag emeritus.

A doktori képzésben részt vevő programvezetők akár több évtizedes munkáját 2022. óta törzstag emeritus/emerita díszoklevéllel is elismeri a Semmelweis Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa, miután betöltötték a 70. életévüket. A most leköszönő programvezetők mindegyike a kezdetektől részt vett a doktori képzés megszervezésében, többségük alapítója volt az általa vezetett programnak, több évtizedes munkájuk jelentős mértékben járult hozzá a Semmelweis Egyetem doktori iskoláiban folyó eredményes oktató és kutató tevékenységhez. Az okleveleket dr. Benyó Zoltán adta át dr. Czobor Pálnak és dr. Poór Gyulának.

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre idén is díjazta a doktori iskola keretében született tudományos eredmények bemutatását, a legjobb 35 év alatti PhD-hallgatók vagy predoktorok tudományos tevékenységét. A Doktorandusz Kiválósági Díjra idén 21 pályázat érkezett, ezek közül négyet ismertek el a díjjal, amit a Doktori Iskola elnöke, és dr. Rosivall László, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre elnöke adott át

 • Bedics Gábor (Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet),
 • Halasy Viktória (Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), 
 • Dr. Lakatos Péter Pál (Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet), és 
 • Rokai János (Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet) részére. 
Ifjabb Entz László átveszi a dr. Genersich Antal Alapítvány édesapja, dr. Entz László részére adományozott posztumusz díját.

Az egyetem egykori rektora, dr. Genersich Antal leszármazottai által alapított Dr. Genersich Antal Alapítvány idén két hallgatót díjazott. Cziza Fanni IV. éves ÁOK hallgató és Orbán Martin III. éves ÁOK hallgató dr. Merkely Béla rektortól és dr. Sótonyi Péter rector emeritustól vehette át az elismeréseket. Ahogyan dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatóhelyettese is, aki Törvényszéki orvos díjat kapott az alapítványtól. A Genersich Alapítvány onkológus díját idén dr. Rubovszky Gábor vehette át a rektortól és dr. Kásler Miklóstól, az Akadémikus díjat dr. Poór Gyula kapta. Az alapítvány a szakmai tevékenysége és az alapítványnak nyújtott felülmúlhatatlan segítsége miatt posztumusz díjat adományozott az idén év elején tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Entz László professzornak. Az elismerést fia, ifjabb Entz László vette át dr. Merkely Bélától és dr. Kásler Miklóstól. 

Dr. Merkely Béla rektor az ünnepségen átadta az egyetemi karok előterjesztése alapján a Szenátus által adományozott címzetes egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár, és mesteroktató címeket tanúsító okleveleket is. Címzetes egyetemi docenssé nevezték ki Baranyáné dr. Ganzler Katalint, dr. Bogos Krisztina oktatói munkásságát pedig címzetes egyetemi tanári címmel ismerték el. Mesteroktató oklevelet dr. Hetzman László Tibor, Pongrácz Adrienn és Sebestyén Gábor vehetett át.

Csák János kulturális és innovációs miniszter Oktatói Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott a magyar felsőoktatás napja alkalmából dr. Dinya Elek Illés professzor emeritusnak. Az emlékérmet a miniszter felkérésére dr. Merkely Béla adta át.

Az ünnepségen Professor Emeritus címet kapott dr. Sándor József a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszékről, az erről szóló oklevelet a rektor adta át. Szintén most vette át a Semmelweis nap alkalmából adományozott Professor Emeritus címét tanúsító oklevelet dr. Reusz György és dr. Szabó András Lajos a Gyermekgyógyászati Klinikáról.

A rektor átadta a 2023. évi március 15-i ünnepség alkalmából rektori területről adományozott Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozó kitüntetést dr. Balaton Gergely Barnának, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáról. Továbbá a 2023. évi Semmelweis napi ünnepségen Egyetemi docensi kinevezést kapó Keresztélyné Barta Andrea (Szaknyelvi Intézet) és dr. Varga Zoltán (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) is most vette át a kinevezését.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója kitüntetésben részesült a Semmelweis napi ünnepségen, de kitüntetését most vette át dr. Merkely Bélától és dr. Szabó Attilától, a Klinikai Központ elnökétől Kovács Réka, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáról.

Az ünnepség zárása előtt elhangzott Robert Schumann/Liszt: Widmung című műve Máté Hanna, a Medikus Zenekar az Általános Orvostudományi Kar hallgatója tagja előadásában.

Kiss Melinda Katalin

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.