„Az Pro Educatione díjat mostantól évente azoknak ítélik oda, akik az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon mind a magyar, mind a nemzetközi – angol, német nyelvű – elméleti oktatásban részt vesznek. A bírálatnál döntő szerepe van a hallgatók szigorlati és kollokviumi vizsgateljesítményének, ugyanis az oktatott csoportok eredményeinek átlaga alapján rangsorolják az oktatókat.” (Forrás)

Ebben az évben 66 oktató munkáját ismerték el Pro Educatione díjjal.

Köztük két oktató munkatársunk,

Dr. Tímár Tímea és Dr. Mózes Miklós vehette át a díjat

kiváló oktatói teljesítményük elismeréseként.

Szívből gratulálunk!