Az elméleti oktatók teljesítményét elismerő Pro Educatione díjat első alkalommal 66-an vehették át.

„Az orvos- és egészségtudomány nemcsak a világ legszebb hivatása, de egy egész életre szóló elköteleződés is, művelőjének folyamatosan képeznie kell magát. A Semmelweis Egyetemen azt valljuk, hogy nemcsak az elmúlt több mint 250 év szakértelmét és tradícióját kell megőriznünk, de hozzá is kell járulnunk a tudás folyamatos bővítéséhez is. Mindez azonban elképzelhetetlen a nélkül az elméleti tudás nélkül, amelynek letéteményesei a most díjazott oktatók” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor a Pro Educatione díjak ünnepélyes átadásakor a Semmelweis Szalonban. Hozzátette: kiemelten fontosnak tartja, hogy mind anyagi, mind erkölcsi értelemben tovább növeljék az elméleti oktatók megbecsülését, mivel az egyetem is csak azokra biztos alapokra építkezve fejlődhet tovább, amit ezek az elméleti oktatók biztosítanak.

Azzal, hogy most több mint 60 kolléga példás munkáját ismerjük el, egyben a jövőbe is fektetünk: a kiváló oktatók kiváló diákokat képeznek, akik később hasonlóan példamutató oktatókká, esetleg lelkiismeretes orvosokká, fogorvosokká és gyógyszerészekké, vagy elhivatott kutatókká válnak” – tette hozzá dr. Merkely Béla.

„Mint valamennyi egyetemi elismerésnek, a Pro Educatione díjnak is a magas minőségű munka és az elhivatottság az alapja” – jelentette ki dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes. Az elismerést ugyanis mostantól évente azoknak ítélik majd oda, akik az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon mind a magyar, mind a nemzetközi – angol, német nyelvű – elméleti oktatásban részt vesznek. A bírálatnál döntő szerepe van a hallgatók szigorlati és kollokviumi vizsgateljesítményének, ugyanis az oktatott csoportok eredményeinek átlaga alapján rangsorolják az oktatókat. A díj így az elméleti oktatói életpályamodell fejlesztése mellett közvetett módon hozzájárul majd a hallgatói teljesítmény fokozásához és a lemorzsolódás csökkentéséhez is.

Minden évben a legalább heti 7 tanórát oktatók legjobb 40 százaléka nyerheti el a 12 hónapon keresztül havi bruttó 200 ezer forintos keresetkiegészítéssel járó elismerést. Idén 131 oktató teljesítményét elemezték, a vizsgateljesítmények alapján kialakult holtverseny miatt pedig rektori döntés nyomán hat fővel többen részesülhettek a jutalomban.

Ebben az évben 66 oktató munkáját ismertük el Pro Educatione díjjal, e célra a munkáltatói járulékokkal együtt összesen 180 millió forintot fordít majd az egyetem – hangsúlyozta dr. Hermann Péter.

Az elismeréseket a rektor és az oktatási rektorhelyettes dr. Pavlik Lívia kancellár jelenlétében adta át az oktatóknak. A díjazottak névsorát ide kattintva olvashatják.

Kiss Melinda Katalin
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem