A hallgatók egyetemi életútjának még tudatosabb támogatását, elégedettségük további növelését segíti a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának létrehozása. Dr. Tripolszky Bálint szeptember 1-jével kinevezett igazgató kiemelte: legfontosabb feladataik közé tartozik az új hallgatók integrációjának támogatása, részvétel a lemorzsolódást csökkentő tudatos stratégia kialakításában és az ezt célzó programokban, valamint a hallgatói közösségi élet koordinálása, fejlesztése.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa áprilisi ülésén határozott a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának (HSZI) létrehozásáról, amely szeptember 1-jével alakult meg. Vezetője dr. Tripolszky Bálint, aki korábban – idén júniusi orvossá avatásáig – három évig vezette az egyetem Hallgatói Önkormányzatát (HÖK). „A HÖK-ben szerzett tapasztalataimat jól tudom majd kamatoztatni az új feladatkörömben, és ahogy az ott végzett munka is nagyon lelkesítő volt számomra, így ebbe is szívvel-lélekkel vetem bele magam” – fogalmazott honlapunknak dr. Tripolszky Bálint. Mindez nem jelenti azt, hogy az orvosi hivatás háttérbe kerül, hiszen az új vezető megkezdte a háziorvos rezidens képzést és a PhD-képzést is az egyetemen.

Az egyik első dolog, amit a hallgatók a mindennapi életben is érezhetnek majd a HSZI működéséből az a hallgatói ügyek intézésének további digitalizációja. „A mai napig még sok minden papír alapú, ezen a területen még az idei évben lesz előrelépést” – mondta dr. Tripolszky Bálint, aki példaként említette a hallgatói pályázatokat, ösztöndíjakat, amelyek egy részét még papíralapon kell intézni. Amint megtörténik az összes ösztöndíjlehetőség digitalizálása, további cél, hogy ezek kivétel nélkül egységesen, egy platformon legyenek elérhetőek a könnyebb tájékozódás érdekében.

A HSZI-hez kerül az egyetem által kialakított, a hallgatói életet segítő Semmelweis App további fejlesztése és népszerűsítése. Szeretnék elérni, hogy az applikáció egy éven belül össze legyen kapcsolva a hallgatók számára fontos platformokkal (pl. Neptun), vagyis ezen keresztül lehessen intézni a tanulmányi ügyeket is. Az igazgatóság céljai között szerepel a hivatalos hallgatói kommunikációs stratégia újragondolása is, vállalva ennek koordinációjával járó feladatokat és azt, hogy minden üzenet a megfelelő képzési nyelven (magyar, angol, német) jusson el az érintettekhez.

Dr. Tripolszky Bálint hangsúlyozta, hogy a HSZI-nak három fontos alapfeladata van, amelyek mind összefüggenek egymással: a hallgatói integráció és onboarding, a hallgatók lemorzsolódásának csökkentése, valamint a hallgatói élet formálása és fejlesztése.

Az érkező új hallgatókkal kapcsolatos integrációs tevékenység a következő tanévtől indul. Ennek keretében az igazgatóság teljes körű koordinációs munkát vállal annak érdekében, hogy az elsőéves hallgatók az első 3-6 hónapban megismerjék az egyetem kultúráját, hagyományait, történelmét, értékeit, közösségi, tehetséggondozási és önképzési lehetőségeit, valamint a diplomájuk megszerzéséével járó akadémiai és adminisztratív kötelezettségeiket. Ebben egy több napos, a tanévkezdés előtt tartott „Welcome Week” is segít majd. A nemzetközi hallgatók számára emellett külön szolgáltatási csomagot dolgoznak ki, amely keretében gyakorlatilag a reptérre való megérkezéstől az albérlet keresésen át a bankszámlanyitásig mindenben segítséget kaphat a külföldről érkező Semmelweis gólya.

Mindez növeli a hallgatók elégedettségét és az adminisztratív teendők átvállalása révén lehetővé teszi, hogy több időt töltsenek tanulmányaikkal, kikapcsolódással. Így végső soron tovább emelheti a nemzetközi hallgatók számát, ami a rangsorokban való előrelépést is támogatja

– mutatott rá dr. Tripolszky Bálint.

A tudatos integráció csökkenti a lemorzsolódást is, ami az igazgatóság másik nagy feladatköre. Az igazgató tervei között szerepel egy félévenként elvégzendő kutatás a lemorzsolódás okairól, a „fájdalompontok” azonosításáról, amely megfelelő alapot adhat a stratégia kidolgozására.

A lemorzsolódás csökkentését szolgálja egyebek mellett a hivatalos vizsgafelkészítők rendszerének kiépítése, közösségi és mentálhigiéniás mentorhálózat működtetése, hallgatói életút tervező applikáció modul fejlesztése, valamint az ún. „törődő egyetem” víziójának a megvalósítása.

Ez utóbbi – nemzetközi példák alapján – annyit tesz, hogy az egyetem érezteti a hallgatókkal, hogy tisztában van helyzetük kihívásaival és ezekre segítséget szeretne nyújtani.

A hallgatói élet fejlesztését szintén kutatás (igényfelmérés) alapján kezdené meg a HSZI, amely szerint tudatos stratégiára van szükség ezen a területen is, és arra, hogy ezek az események tovább erősítsék a Semmelweis identitást is. Az új szervezeti egység a hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok között egyfajta koordinációs tevékenységet is végez, például a hallgatói események összehangolása érdekében, de általánosságban is támogatja és elősegíti ezek munkáját. Fontos feladat lesz a hallgatói „networking”, kapcsolatépítő események szervezése és a magyar és nemzetközi hallgatók elkülönülésének további oldása. Az Alumni Igazgatósággal szoros együttműködésben erősítjük a Semmelweis identitás kialakítását, amely az alapját adhatja egy még pezsgőbb alumni közösség létrehozásának – tette hozzá.

Dr. Tripolszky Bálint tapasztalatai szerint a Semmelweis Egyetem eddig is nagyon hallgatóközpontú intézmény volt, minden területen pozitívan viszonyul a hallgatókhoz. Az igazgatóság létrejöttével ugyanakkor lesz egy szervezet, amely összefogja és koordinálja a számos szervezeti egységnél lévő hallgatói ügyeket, feladatokat.

Látni fogjuk az összképet, így még hatékonyabban tudunk fellépni annak érdekében, hogy az egyetem iránt elkötelezett, boldog és elégedett hallgatóink legyenek

– fogalmazott dr. Tripolszky Bálint, aki kiemelte: nagy öröm számára, hogy dr. Papp Zsombor és dr. Takács Félix is vele tart az új igazgatóságba, akik korábban a HÖK-ben is mellette dolgoztak.