Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

A levéltár kutatási célból levéltári anyagot a 10/2002. NKÖM rendelet 54-56.§-ainak előírásai szerint kölcsönöz, kizárólag másik levéltár részére. Levéltárunk anyagából rendszeresen kölcsönzünk dokumentumokat, illetve tárgyakat múzeumi vagy egyetemi kiállítások, egyetemi kulturális rendezvények részére.