Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1970 – repertórium. Budapest, 1982.

Dr. Szögi László: Kiegészítés a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1970 c. repertóriumhoz. Budapest, 1984.

Molnár László: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1951-1969. Promóciós könyvek IV. Budapest, 1997.

Molnár László – Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1770-1999 – repertórium. Budapest, 2002.

Molnár László: A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1921-1951. Promóciós könyvek III. Budapest, 2006.

Dr. Kapronczay Katalin: Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 2007.