Levéltárunk a Semmelweis Egyetem történetének legnagyobb forrásbázisát őrzi, döntő részben iratanyag, kisebb részben képanyag formájában. A jogelőd intézmények ránk maradt iratanyaga mellett itt található az egyetem elsősorban központi (rektori hivatal, dékáni hivatalok) szervezeti egységeinek 15 évnél régebbi iratállománya, valamint személyi hagyatékok (bővebben ld. fond- és állagjegyzék), illetve tárgyi emlékek (ld. muzeális nyilvántartásVízkelety-gyűjtemény).

leveltar1

A gyűjtemény gyarapításán és gondozásán túl feladataink közé tartozik a történeti források közzététele (ld. kiadványok), az azokból történő adatszolgáltatás (ügyfélszolgálat) és az érdeklődők számára a hozzáférés biztosítása (kutatószolgálat). Levéltárunk nyilvános, anyagaink a vonatkozó előírások betartása mellett (ld. kutatótermi szabályzat) mindenki számára hozzáférhetők.

Mindezeken túl levéltárunk fontos szerepet kap az egyetemen folyó iratkezelés szabályozásában, illetve felügyeletében, hiszen az irattermelő „gépsor” utolsó egysége maga a levéltár, ahol az ún. maradandó értékű (nem selejtezhető) és hosszú (20, 30, 50 év) őrzési idejű ügyviteli iratok gyűlnek össze. Ugyanakkor nem tartoznak gyűjtőkörünkbe a betegellátással kapcsolatos iratok. Részben, mert ezekre az adott klinikákon van szükség, részben mert mennyiségük nagyságrendekkel meghaladja befogadóképességünket.

Céljaink közé tartozik, hogy levéltárunk a hagyományosan vett gyűjteményi feladatainkon kívül egyetemünk történetírásának műhelyévé is váljon. Ezt saját kutatásokkal, külső szerzők, témához kapcsolódó eredményeinek közzétételével, valamint a többi egyetemi levéltárral (ld. ugródeszka: MFLSZ) való mind szorosabb együttműködéssel igyekszünk elérni.