Kutatószolgálat

Levéltárunk nyilvános, így a vonatkozó jogszabályok betartása mellett anyagaink bárki számára hozzáférhetők. A kutatás a Köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv., és a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. alapján történik. A kutatás feltételeit a levéltár kutatási szabályzata tartalmazza.

A szolgáltatás részletes leírása

Ügyfélszolgálat

A levéltár a kutatószolgálat mellett adatszolgáltatást végez egyetemen kívülről, illetve az egyetem szervezeti egységeiből érkező megkeresésekre. Évente átlagosan 100-130 ügyfélszolgálati megkeresés érkezik hozzánk. Ezek jelentős része a nyugdíj megállapításhoz szükséges tanulmányi, esetleg munkaidő igazolás, melyeket vagy a nyugdíjbiztosító vagy közvetlenül az érintett ügyfél kér tőlünk. Ezen igazolások díjtalan kiállítása az intézmény (egyetem) törvényben rögzített kötelessége. Az ügyfélszolgálat fennmaradó részét zömmel az egyetem történetével, tudománytörténettel vagy családkutatással kapcsolatos ügyek teszik ki. Az egyetem szervezeti egységei rendszeresen fordulnak hozzánk iratkezeléssel, főként azok selejtezésével kapcsolatos problémákkal.