1. fond Bp-i Orvostudományi Kar

Szigorlati jegyzőkönyvek 1811-1951 (1/c 1-127. kötet)
           (használati útmutató)
Kari ülések 1904-05 mutató (1/a 30. kötet)
Kari ülések 1905-06 mutató (1/a 31. kötet)
Kari ülések 1906-07 mutató (1/a 32. kötet)
Kari ülések 1907-08 mutató (1/a 33. kötet)
Kari ülések 1908-09 mutató (1/a 34. kötet)
Kari ülések 1909-10 mutató (1/a 35. kötet)
Kari ülések 1910-11 mutató (1/a 36. kötet)
Kari ülések 1911-12 mutató (1/a 37. kötet)
Névmutató a magántanárok törzskönyveihez 1868-1950 (1/h állag 6., és 27. kötetek)
Orvoskari tanársegédek és gyakornokok eskükönyve 1907-1942 (1/h 10. kötet)
Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve 1905-1952 (1/h 22-26. kötet)

2. fond Quaestura

  Végbizonyítványok 1907-1952 (2/b 1-77. kötet)
  Távozási bizonyítványok 1907-1950 (2/c 1-23. kötet)

5. fond Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala

  ÁOK német hallgatói 1959-1965 (5/c 100-102. kötet)
 

7. fond Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerész szigorlati jegyzőkönyvek névmutatója 1854-1951 (7/d állag 1-23. kötet)
Gyógyszerész gyakornokokat vizsgáló bizottság jegyzőkönyveinek névmutatója 1888-1949 (7/e állag 1-6. kötet)
Gyógyszerészképzéssel kapcsolatos egyéb nyilvántartó könyvek névmutatója 1886-1960 (7/f állag 1-12. kötet)

49. fond Képgyűjtemény

Portrék névjegyzéke

A névmutatóban egyelőre csak a több mint 12000 darabos gyűjtemény beazonosított portrékat tartalmazó része szerepel.
A sorozaton belüli pontos topográfia azért nincs megadva, mert a képek szoros betűrendben találhatók.

318. fond Magyary-Kossa képgyűjtemény

Név- és tárgymutató