Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás
Az Informatikai Igazgatóság 365×24 órában felügyeli és üzemelteti az egyetem informatikai és távközlési gerinchálózatát, az azt működtető optikai és mikrohullámú átvitel-technikai és csomóponti vezérlőeszközöket, a központi szerver számítógépeket. Működteti és felügyeli továbbá, az Egyetem informatikai és távközlési alrendszereit, biztosítja az Internet és intranet szolgáltatást, az elektronikus levelezést, betörés- és vírusvédelmet. Üzemelteti az egyetemi szintű alkalmazói ..

Elérhetőségek

Cím
1096 Budapest, Ernő u. 7.
Telefon
210-0328
Fax
210-0328
E-mail
titkarsag.informatika@semmelweis-univ.hu