Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Az Informatikai Főigazgatóság 365×24 órában felügyeli és üzemelteti az egyetem informatikai és távközlési gerinchálózatát, az azt működtető optikai és mikrohullámú átvitel-technikai és csomóponti vezérlőeszközöket, a központi szerver számítógépeket. Működteti és felügyeli továbbá, az Egyetem informatikai és távközlési alrendszereit, biztosítja az Internet és intranet szolgáltatást, az elektronikus levelezést, betörés- és vírusvédelmet. Üzemelteti az egyetemi szintű alkalmazói ..

Elérhetőségek

Cím
1085 Budapest, Baross u. 52., B52 Irodaház
Telefon
+36 1 / 210 0328
E-mail
titkarsag.informatika@semmelweis.hu