Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központja (ETÉK) 2019-ben jött létre azzal a céllal, hogy az egészségügyi technológiaértékelés, egészség-gazdaságtan, egészségpolitika és epidemiológia tudományágak területén elemzési és módszertani kutatásokat végezzen, továbbá hogy a Semmelweis Egyetem szervezeti egységei számára szakmai támogató és konzultációs tevékenységet biztosítson. Központunk egyetemi képzést is folytat, különösen az egészségügyi technológiaértékelés elméleti és gyakorlati módszertani ismereteinek oktatásával, mind graduális és posztgraduális szinten. A Központ kutatói tevékenységével azt segíti elő, hogy az egyetemi felfedező kutatások eredményeképpen létrejövő innovatív megoldások a gyakorlati betegellátásban is széleskörben elérhetővé válhassanak, Magyarországon és nemzetközi szinten is. A graduális képzés célja az alapvető ismeretek minél érthetőbb átadása, bevezetés a szakterület kutatási kérdéseibe és módszertanába. A posztgraduális programok az elmélyült kutatáshoz szükséges elméleti és módszertani ismereteket közvetítik.

Melyek az egészségügyi technológiák? 
Egészségügyi technológia fogalma alatt értendő az egészség megőrzésére, helyreállítására, illetve az egészségi állapot diagnosztizálására irányuló tevékenységek valamint ezek kapcsán felhasznált eszközök, anyagok, módszerek összessége. Egyszerűbben; minden olyan eljárás, anyag vagy eszköz, amit a megelőzés és gyógyítás során használ fel az egészségügyi ellátó.  
Ide tartoznak

  • az egészségügyi ellátásban használatos gyógyszerek,
  • a diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs eljárások és eljárássorozatok,
  • a megelőzési és egészség-fejlesztési tevékenységek,
  • az orvostechnikai eszközök.

Miből áll az egészségügyi technológiaértékelés?

Az egészségügyi technológiák különböző aspektusokból (klinikai, gazdasági, szervezeti, etikai) történő értékelése az egészségpolitikai döntéshozatal támogatására, országos közfinanszírozási vagy kórházi beruházási szinteken egyaránt.

A technológia-értékelés alapvetően azt elemzi, hogy az adott technológia milyen költség mellett milyen egészség-nyereséget hoz (élettartam hosszabbodás, életminőség javulás, stb); illetve, hogy az adott probléma kezelésére rendelkezésre álló egyéb technológiákhoz képest milyen az új technológia hatásossága és költség-hatékonysága. Más definíció szerint: az egészségügyi technológiaértékelés célja az egészségügyi közpolitika formálóinak tájékoztatása egy adott eljárás klinikai (hatásosság, eredményesség), gazdasági és gyakran szociális/etikai vonatkozásáról az optimális forrásallokáció elősegítése érdekében.