A Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki csoport katonai és stratégiai főtanácsadójának nevezték ki Dr. Kopcsó István dandártábornokot, aki a szenátusi teremben tartott ünnepségen vette át kinevezését Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől, Dr. Hunyady László dékántól és Dr. Gál János rektori biztostól, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatójától.

A frissen kinevezett főtanácsadót elsőként Dr. Hermann Péter köszöntötte az egyetem vezetése nevében. Kiemelte, a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéken folyó oktatásban az egyetem komoly segítséget kap a Magyar Honvédségtől, hiszen fontos, hogy az orvosi ismeretek mellett a katonai szakmai tudás is helyt kapjon. Hozzátette, a rendvédelemben dolgozók az orvosok munkáját is segítik, különösen katasztrófahelyzetekben.

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja hangsúlyozta, Dr. Kopcsó István szakmai életútja során szerzett szerteágazó és magas szintű tapasztalatainak köszönhetően olyan kiemelkedő tudással és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelynek továbbadása egyedülálló lehetőséget biztosít az egyetem számára. A dékán röviden ismertette a katonai és stratégiai főtanácsadó pályafutását, megemlítve többek között, hogy tudományos tevékenységét számos hazai és nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent cikk, egyetemi tankönyv, illetve tudományos konferenciákon tartott előadás fémjelzi. Kitért rá, Dr. Kopcsó István jelenleg is részt vesz a szakorvosképzésben, a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelmi Orvostan Grémium tagjaként, valamint aktívan segíti tanácsaival a kar Honvéd-, Katasztrófa-, és Rendvédelem-Orvostan Tanszéki Csoportjának munkáját.

Dr. Kopcsó István a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke, így személye erős kapcsot jelent a Semmelweis Egyetem és a Honvédkórház között, a kinevezéssel pedig képes lesz tovább erősíteni az intézmények közt meglévő szoros kapcsolatot – mondta köszöntőjében Szabó István vezérőrnagy, a Honvédkórház parancsnoka.

A dandártábornok a kinevezés átvétele után azt mondta, az elismerés az eddigi pályája csúcsát jelenti. Ismertette, a NATO-ban manapság nem katonai, hanem ún. országképességeket vesznek figyelembe, ide értve a civilek szerepét – például, hogy a lakosság mekkora része tud elsősegélyt nyújtani – és az oktatás színvonalát. A honlapunknak adott interjúban elmondta, a jól szervezett, társadalmilag erős országok alkalmazkodási képessége jobb, ezért ezek könnyebben tudnak újjáépülni egy-egy katasztrófahelyzet után is. Egészségügyi főnökként kapcsolatban áll a nemzetközi katonaorvosi rendszerrel, ami lehetőséget jelent nemzetközi eszmecserére, gyakorlatokban való részvételre. Mint mondta, világszerte kevés a katonaorvos, ezért fontos, hogy a tanszék segítségével minél több civilt érjenek el – ide értve a graduális, posztgraduális képzésben részt vevőket is – akik ún. tartalékosként állhatnak rendelkezésre.

Dr. Gál János a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki csoport megbízott vezetője emlékeztetett, Dr. Kopcsó Istvánnal már évek óta együttműködik az egyetem az orvosi szimulációs központ révén. Mint mondta, a tanszék az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika keretein belül működik, aminek oka, hogy a honvédelmi területeken az intenzív terápiás, a katonai és katasztrófaellátás egymás mellett létezik, ezeknek pedig  az akut sürgősségi ellátás oktatása az egyik alapja.

 

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Forrás: Semmelweis Hírek