A tanszék 1970. július 1-én alakult (EüM 43/1969) az akkori Orvostovábbképző Intézetben Honvédelmi Egészségügyi Tanszék néven, majd Honvédelmi Egészségügyi Intézet, Katonai és Katasztrófaorvostani Intézetként működött. 2001-től a Semmelweis Egyetem ÁOK Honvéd és Katasztrófaorvostani Tanszéke.

2004. július 1-től elnevezése Honvéd,- Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék, mely az egyetem Egészségtudományi Karán 1999-ben alapított Oxyológiai Tanszék, a további átszervezések során 2003-tól Oxyológia, Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport integrálódásával alakult ki.

2013-tól a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán Honvéd-, Katasztrófa-orvostani Tanszék elnevezéssel, majd a szenátus 40/2014. (III.27) határozata alapján Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék néven működik tovább. Elhelyezése a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház) van, ahol működési feltételeit külön együttműködési szerződésben meghatározottak szerint biztosítják.