A tanszék 1970. július 1-én alakult (EüM 43/1969) az akkori Orvostovábbképző Intézetben Honvédelmi Egészségügyi Tanszék néven, majd Honvédelmi Egészségügyi Intézet, Katonai és Katasztrófaorvostani Intézetként működött. 2001-től a Semmelweis Egyetem ÁOK Honvéd és Katasztrófaorvostani Tanszéke. Jelen elnevezése 2004. július 1-től az egyetem Egészségtudományi Karán 1999-ben alapított Oxyológiai Tanszék, a további átszervezések során 2003-tól Oxyológia, Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport integrálódásával alakult ki. 2013-tól a Semmelweis Egyetem ÁOK Honvéd-, Katasztrófa-orvostani Tanszék elnevezéssel, majd a szenátus 40/2014. (III.27) határozata alapján  Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport néven működött, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika egyik tanszéki csoportjaként egészen 2024. január 31.-ig.

2024. február 01.-jétől – kiválva az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikából –  ismét
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszékként működik.

Tanszékünk jelenleg két tárgyat oktat az orvostanhallgató Kollégák számára.

  • A „Katasztrófa felszámolás egészségügyi alapjai” kötelezőtárgy két modulja (3M és 4M) hagyományos rendszerben, előadások formájában zajlik.
  • 2020/2021-es tanévtől „pilot” kurzus jelleggel elindítottuk a „Katasztrófamedicina” kötelezően választható tárgyunkat is, mely a tömbrendszerbe integráltan kerül oktatásra, gyakorlati oktatási elemekkel (ún. „tabletop” gyakorlatokkal).

A tantárgyak alapvető célja, hogy a hallgatók komplex ismereteket szerezzenek a jogszabályban megállapított polgári védelmi, honvédelmi kötelezettségeikről, az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek védelmében, illetve az egészségügyi válsághelyzeti tevékenységben pályájuk során betöltött szerepükről és ezeket gyakorló beosztott orvosként, vezetőként, az egészségügyi igazgatásban résztvevő szakemberként is alkalmazni tudják. Így ismerjék a különböző típusú egészségügyi válsághelyzetet előidéző események (pl.: földrengés, nagy kiterjedésű vihar, pandémia, tömegbaleset, kibertámadás, stb.) során alkalmazandó vezetési, szervezési feladatokat, a kompromisszumos medicina alapelveit és orvosi eljárásait.

A tantárgyak a klinikum oktatási szakaszába tagozódnak, ahol a hallgatóknak már élő tapasztalata van a betegekkel és a betegellátásban résztvevő kollégáikkal.

Galéria

9kép