• A katona és katasztrófa-orvostan szervezési, oktatási és tudományos kérdései
  • Széleskörű hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolatfejlesztés a katonaorvostan, a katasztrófa-orvostan és a rendvédelem-orvostan területén
  • A Semmelweis Egyetem és a NATO Katonaegészségügyi Kiválósági Központtal (KEKK) a több évre visszatekintő együttműködés folytatása
  • A Semmelweis Egyetem és a Közszolgálati Egyetem közötti szerződés keretében tudományos együttműködés a Közszolgálati Egyetem különböző tanszékeivel
  • A világban bekövetkezett és irodalmilag feldolgozott katasztrófák figyelemmel kísérése, szerzett tapasztalatok feldolgozása és a magyarországi viszonyokra történő alkalmazása
  • A témával összefüggő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, a szakma iránt érdeklődő, fegyveres testületekhez tartozó és a polgári életben dolgozó orvosok részére
  • A „Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” címmel magyar, angol és német nyelvű graduális oktatás
  • A szakághoz tartozó gyakornokok oktatása, elméleti és gyakorlati foglalkozásaik szervezése
  • A Honvéd-, katasztrófa­-, és rendvédelem orvostan szakvizsgára történő felkészítés
  • Szakvizsga előkészítő tanfolyam lebonyolítása, szakvizsgáztatás