Betűméret: A A A

Szakmai profilok

A katona és katasztrófa-orvostan szervezési, oktatási és tudományos kérdései · Széleskörű hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolatfejlesztés a katonaorvostan, a katasztrófa-orvostan és a rendvédelem-orvostan területén · A Semmelweis Egyetem és a NATO Katonaegészségügyi Kiválósági Központtal (KEKK) a több évre visszatekintő együttműködés folytatása · A Semmelweis Egyetem és a Közszolgálati Egyetem közötti szerződés keretében tudományos együttműködés a Közszolgálati Egyetem különböző tanszékeivel · A világban bekövetkezett és irodalmilag feldolgozott katasztrófák figyelemmel kísérése, szerzett tapasztalatok feldolgozása és a magyarországi viszonyokra történõ alkalmazása · A témával összefüggõ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, a szakma iránt érdeklõdõ, fegyveres testületekhez tartozó és a polgári életben dolgozó orvosok részére · A „Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” címmel magyar, angol és német nyelvű graduális oktatás · A szakághoz tartozó gyakornokok oktatása, elméleti és gyakorlati foglalkozásaik szervezése · A Honvéd-, katasztrófa­-, és rendvédelem orvostan szakvizsgára történõ felkészítés · Szakvizsga elõkészítõ tanfolyam lebonyolítása, szakvizsgáztatás.