A Semmelweis Nap az egyetem legnagyobb ünnepe – mondta dr. Szél Ágoston rektor a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepség megnyitásakor. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezések délelőtt Semmelweis Ignác szülőházánál kezdődtek, majd a Belső Klinika Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak. (A délelőtti programokról szóló cikk ide kattintva érhető el.)  

A Semmelweis Ignác születésének 199. évfordulója alkalmából a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget – mely egyben a 247. akadémiai év záróünnepsége – dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg. Mint hangsúlyozta, nevezetes évfordulókat él az egyetem: két év múlva alapításának 250., míg jövőre névadója, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját ünnepelheti. A rektor röviden végigtekintett az idei akadémiai év egyes eredményein, megemlítve a Központi Betegellátó Épület uniós fázisának átadását, valamint több nagy műszer – PET-CT, MR – beszerzését.

Kitért arra, hogy a közelmúltban tették le az Egészségtudományi Kar új hatszintes épületszárnyának alapkövét, melyhez jelentős, mintegy 1,4 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány. Az alapkőletétel a kínai miniszterelnökhelyettes részvételével történt meg, mivel az épület egy szintje ad helyet a hagyományos kínai gyógyászat képzésnek. Ezzel kapcsolatban a rektor kitért arra, hogy nem szabad összetéveszteni a nyugati orvoslást, amit az Általános Orvostudományi Kar tanít, és a hagyományos kínai gyógyászatot. Ugyanakkor – utalva a Semmelweis-reflexre – éppen Semmelweis napján méltán mondhatjuk, hogy legalább akkora hiba a bizonyítékokon alapuló orvoslást kizárólagosnak tekinteni, mint a tapasztalati eredményeket ab ovo elvetni – fogalmazott.   

A rektor szólt arról is, hogy a Semmelweis Nap az egyetem legnagyobb ünnepe, hiszen alapvető az egészségügyi dolgozók számára is, de ilyenkor az egész egyetem névadója emlékének hódol.

Az ünnepi beszédet dr. Losonczy György, a Pulmonológiai Klinika igazgatója mondta, aki szólt egyebek mellett arról, hogy Semmelweis számára más volt megírva, mint a békés polgári boldogulás. Nem tudott szótlanul elmenni a közismert tömeges halálesetek mellett úgy, mint ünnepelt bécsi professzorai. Józan esze, született éleslátása és becsületessége arra predesztinálta, hogy a gyermekágyi lázzal kapcsolatos nagyszámú haláleset járványtani mechanizmusát addig elemezze, amíg meg nem érti – mutatott rá az igazgató. Szólt arról, hogy a szakma vezető képviselői Semmelweis Ignácot minden lehetséges eszközzel elszigetelték. Megtörtént, ami általános, hogy a középszerűek lehúzták az egyetlen náluk sokkal jobbat – fogalmazott. Semmelweis Ignácot felfedezései mégis örök időkre az egyetemes orvostörténet tíz legnagyobb alakjainak egyikévé tették, mi pedig boldogok lehetünk, hogy egyetemünk névadója éppen Semmelweis – hangsúlyozta dr. Losonczy György, hozzátéve, hogy Semmelweis életének példája minden alkotó ember számára kiapadhatatlan forrás.

Az ünnepség a média díjak átadásával folytatódott. A Semmelweis Egyetem Kopp Mária Hírszerkesztői Díjat megosztva Szalai Edit, az MTI szakújságírója és Sipos Ildikó, az Inforádió riportere nyerte, míg a Média Díját idén Ötvös Zoltán, a Magyar Idők című lap tudományos újságírója kapta a Semmelweis Budapest Award díjazott dr. Stefan W. Hell-lel készített riportjáért, valamint az elmúlt több mint 10 év egyetemmel kapcsolatos tudományos cikkeiért. A dr. Valent Sándor, az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság orvos főigazgatója által vezetett bírálóbizottság idén csaknem hatvan pályázatból választotta ki a győztes munkákat.

A rendezvényen dr. Ádám Veronika, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okleveleket. A most záruló tanévben habilitációs képesítést szerzett: dr. Hegyesi Hargita (Morfológiai és Fiziológiai Tanszék), dr. Somfai Gábor Márk (Szemészeti Klinika), Dr. Szabó Miklós (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Tory Kálmán (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Zádori Zoltán Sándor (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Zima Endre István (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika). A Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenértékűsítési oklevelet vehettek át: dr. Szabó Gábor Balázs (Klinik für Herzchirurgie Universität Heidelberg), dr. Szarvas Tibor (Urológiai Klinika).

A Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át az ünnepségen dr. Kádár László (Fogpótlástani Klinika), dr. Somogyi Endre (Fogpótlástani Klinika), dr. Kendrey Gábor (II. Sz. Patológiai Intézet), Gál Péter (Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal), valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáról dr. Széphelyi Katalin és dr. Windisch Mária. E díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.

A Szenátus döntése alapján 5 leköszönő tanszékvezető vehetett át arany pecsétgyűrűt munkássága méltatását követően. A kitüntetésben részesült Dr. Cseh Károly (Népegészségtani Intézet), Dr. Horkay Ferenc (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Tanszék), Dr. Szendrői Miklós (Ortopédiai Klinika), Dr. Tímár József (II. Sz. Patológiai Intézet) és Dr. Szabó László (Családgondozási Módszertani Tanszék).

Ezután az új tisztségviselői megbízások bejelentése következett. Dékánhelyettesi megbízást kapott a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Antal István, míg a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatói megbízását vehette át dr. Mócsai Attila.

Az Általános Orvostudományi Karon igazgatói megbízást kapott: dr. Buzás Edit (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), dr. Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), dr. Bereczki Dániel (Neurológiai Klinika), dr. Bánhegyi Gábor (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), dr. Matolcsy András (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), dr. Kiss András (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Rigó János (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Nyirády Péter (Urológiai Klinika), dr. Gál János (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), dr. Szőke György (Ortopédiai Klinika), dr. Molnár Mária Judit (Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete). Tanszékvezetői megbízást kapott dr. Merkely Béla (Kardiológiai Tanszék), dr. Banczerowski Attila Péter (Idegsebészeti Tanszék).

Az Egészségtudományi Karon tanszékvezetői megbízást kapott: dr. Kovács Illés (Egészségügyi Diagnosztikai Intézet, Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék), dr. Somogyvári Zsolt (Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Családgondozási és Módszertani Tanszék), dr. Gadó Klára (Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Egészségtudományi Klinikai Tanszék), dr. Barcs István (Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Epidemiológiai Tanszék), dr. Kanizsai Péter (Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék), dr. Feith Helga Judit (Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék).

A Fogorvostudományi Karon igazgatói megbízást vett át dr. Tóth Zsuzsanna (Konzerváló Fogászati Klinika), míg tanszékvezetői megbízást kapott dr. Varga Gábor (Orálbiológiai Tanszék), dr. Dobó Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai Tanszék), dr. Márton Krisztina (Propedeutikai Tanszék).

A Gyógyszerésztudományi Karon igazgatói megbízást kapott dr. Horváth Péter (Gyógyszerészi Kémiai Intézet), dr. Mándity István (Szerves Vegytani Intézet).   

A Szenátus az egyetem 10 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Emeritus címet. Az erről szóló oklevelet szintén dr. Szél Ágoston rektor adta át.

Az ünnepségen átadták a docensi, tudományos főmunkatársi és tudományos tanácsadói kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséretek, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai Központ által létrehozott kiváló szakdolgozói elismeréseket, valamint a dékáni dicséreteket.

Az ünnepség keretében dr. Szél Ágoston rektor átadta a Semmelweis Egyetem Innovációs Díjat, mely célja az egyetem hallgatói, kutatói által létrehozott tudományos eredmények népszerűsítése, széles körben való megismertetése és a létrejött szellemi termékek hasznosításának elősegítése. Klinikai kutató kategóriában megosztva dr. Kovács Attila és munkacsoportja a „Jobbkamrai mozgások”, valamint dr. Molnár Bálint és munkacsoportja a „Sajátfog-csontgráf” című pályamunkájukkal nyerték el a díjat. Kutatói kategóriában dr. Pállinger Éva kapta az Innovációs Díjat a „Mikrovezikula” című munkájáért, míg PhD-kategóriában dr. Horváthy Dénes Balázs az „Albuminnal bevont varrófonal” című pályázatáért, TDK-kategóriában Pósa Ágnes, az „Excentrikus tréning” című munkájáért. A díjazottak az őszi innovációs napon ismertetik részletesen a pályázatukat.

Idén hetedik alkalommal adták át a Regöly-díjakat. Orvostudomány kategóriában az első díjat megosztva kapta dr. Balogh Brigitta és dr. Ottlakán Aurél, az orvostanhallgató kategória nyertese Tarjányi Vera, különdíjas Nadubinszky Gábor. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Semmelweis Kiadó és az Akadémiai Kiadó jóvoltából nagy értékű különdíjakat is kaptak a nyertesek.

Először adták át a prof. dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány díjait. Az első díjat dr. Trojnár Eszter, a második díjat dr. Lőrincz Hajnalka, a harmadik díjat dr. Ferencz Viktória nyerte el.

Tizedszer osztották ki a dr. Rácz István Alapítvány díját. Az idei év díjazottja dr. Hujber Zoltán gyógyszerész, a graduális kategóriát Mag Beáta Zsófia nyerte.

Dobozi Pálma
Fotó: Adrián Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.