A hagyományoknak megfelelően az egyetem Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepségsorozata az idei évben is a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár belső kertjében kezdődött, Semmelweis Ignác egykori szülőházánál, amit az egyetem névadója szobrának koszorúzása követett a Belső Klinikai Tömb udvarán.

Semmelweis munkássága azt mintázza a ma orvosainak, hogy a pontosság és a precizitás rendkívül fontos a munkánkban – mondta ünnepi beszédében dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója, és hozzátette, hogy az esetleges rossz feltételek ellenére sem lehet engedni a minőségből a gyógyítás érdekében. Dr. Tamás László szólt a világhírű magyar orvos pályafutásának nehézségeiről, elméletének vegyes fogadtatásáról, valamint arról, hogy több mint 10 évvel a gyermekágyi lázról tett felfedezése után jelent meg az erről szóló közleménye az Orvosi Hetilapban (1858-ban), és csak 1879-ben ismerte el a világ, hogy Semmelweisnek igaza volt. Felidézte, hogy egy híres amerikai fej-nyaksebész professzor Budapestre látogatva azt kérte, hogy álljanak meg Semmelweis munkahelyénél, és a Rókus kórháznál főhajtással tisztelgett emléktáblájánál.

Az egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevében dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tamás László, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár nevében dr. Kótyuk Erzsébet igazgató, a Magyar Nemzeti Múzeum nevében pedig Varga Benedek főigazgató helyezett el koszorút.

A megemlékezések következő helyszínén, a Belső Klinikai Tömb udvarán, a Semmelweis-szobornál dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója mondott ünnepi beszédet. Semmelweis felfedezései ma is helytállók, így ezen a napon nemcsak az anyák megmentője születésének évfordulóját, hanem a sikeres felfedezést is ünnepeljük – mondta. Semmelweis életútja és a gyermekágyi láz felfedezésének története ma is példaértékű számunkra: példaértékű a korabeli dogmákkal és tekintélyelvűséggel való szembenállás és az igazság keresése – szólt dr. Matolcsy András. Felhívta a figyelmet arra, hogy Semmelweis életútjának egyik fontos üzenete a boncolások fontossága és tanító ereje, és bár manapság világszerte folyamatosan csökken a boncolások száma, a Semmelweis Egyetemen továbbra is meghatározó a patológia, a bonctermi oktatás a curriculum szerves része, a klinikusok pedig aktív résztvevői a bonctermi megbeszéléseknek.

Semmelweis Ignác szobránál az egyetem vezetése és dolgozói nevében dr. Szél Ágoston rektor, dr. Szász Károly kancellár és dr. Matolcsy András helyeztek el koszorút. Budapest Önkormányzatának nevében dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Ferencváros Önkormányzatának nevében Zombory Miklós alpolgármester, Józsefváros Önkormányzatának nevében Zentai Oszkár, a Józsefvárosi Önkormányzat Emberierőforrás Bizottságának elnöke, a Magyar Orvosi Kamara nevében dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának tagja tisztelegtek koszorúval az egyetem névadójának emléke előtt. A Semmelweis Egyetem Baráti Köre nevében dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke, dr. Rosivall László egyetemi tanár, a Baráti Kör ügyvezető titkára és dr. Schmidt Péter egyetemi magántanár, a Baráti Kör vezetőségi tagja, az egyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében Kósa László alelnök, az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület nevében Tóth Krisztina és Eke Csaba vezetőségi tagok helyeztek el koszorút.

Keresztes Eszter
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.