Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás

Az épületben működő anatómiát, szövettant és fejlődéstant oktató intézetek igazgatóinak arcképcsarnoka megtekinthető az Anatómiai Múzeumban 2018. májusától.