Beszámoló az NTP-SFT-18-0042 számú   pályázathoz

Elnyert támogatás: 1 500 000 Ft

Progamunkban a különböző speciális nehézségekkel küzdő tanulóinknak nyújtottunk támogatást.
Diákjaink többségének nehézségei vannak az önismeret, önértékelés, a szorongáskezelés, a  szociális készségek és/vagy a kognitív készségek területén.
Így a foglalkozások során kiemelt figyelmet fordítottunk a relaxációs, érzékelés fejlesztés, önismereti, memória fejlesztési gyakorlatoknak.

Ősszel a relaxációs technikák és légző gyakorlatok elsajátításával kezdtük a sporttehetség foglalkozásokat. Ezek a technikák nemcsak a sportolás területén segíthetik a jobb teljesítmény elérését, hanem a tanulásban és a mindennapi életben is támogatja CP-s tanulóinkat. A foglalkozások során sikerült a társas együttműködést is javítani, és az empátiás készségek is javultak, hiszen különböző osztályokból, különböző képességű tanulók együttes új ismeret elsajátítását valósították meg.
Későbbiekben az érzékelés fejlesztése zajlott. Itt a különböző érzékleti területek foglalkoztató társasjátékok segítségével tapasztalatokat szereztek saját érzékszervi működéséről és gyakorolhatták a viszonyfogalmakat is, mint hideg-meleg, nehéz-könnyű stb.
A tanulók stratégiai, tervezési készségeinek fejlesztésére dámázást és más élő társasjátékot alkalmaztunk, valamint csapatversenyeket rendeztünk. Az önismeret fejlesztésére Dixit, Lélekpillangó, Érzelmek birodalma társasjátékokat használtuk, valamint az érzelemkártyákat. Az asszociációs játékok, nemcsak az önismeret, hanem az empátia és társismereti készségeket is javította, hiszen egymás gondolataira, érzéseire kellett reagálniuk.
Az egymás iránti bizalom és az együttműködés további fejlesztésére és a szociális kompetenciák javítására a „szeretem- nem szeretem”, fiúk és lányok, távirat és tükörjáték segítségével igyekeztünk ráhangolni a tanulókat.
Kommunikációs helyzetgyakorlatokkal a konfliktuskezelést segítettük.

A THG program keretében diákjaink első alkalommal vehettek részt az adaptív evezésen és az Országos Sulivívó találkozón.

Galéria

3kép

THG program során alkalom nyílott diákjaink számára, hogy megismerkedjenek eddig, számukra ismeretlen sportágakkal is.
Örömteli pillanatokat élhettek át a boccia sport rejtelmeiben megmártózott diákjaink.

Galéria

3kép

A sport THG programban résztvevő diákok örömmel vették birtokukba az új játékokat, fejlesztő eszközöket.

Galéria

4kép

Domokos Zsolt