Az Intézet kiemelten fontos feladatának tekinti a gyógyszerészhallgatók speciálkollégiumi oktatását is. Az idei tanévben a következő speciálkollégiumokat hirdetjük meg:

Gyógyszerszintézis (14×3 óra)
II. évfolyam tavaszi félévére járó hallgatóknak, valamint III-IV. éves hallgatók részére (mindenkor csak a tavaszi félévben)
Dr. Krajsovszky Gábor egyetemi docens
A tárgy rövid leírása: a szerves gyógyszermolekulák fontosabb csoportjainak előállítási módszerei, a szerves kémiai szintézisek alkalmazásának bemutatása adott gyógyszermolekulák szintézisén keresztül, szelektív és specifikus szintézis-utak elemzése.

Névreakciók a szerves kémiában (14×2 óra)
II. évfolyam tavaszi félévére járó hallgatóknak, valamint III-IV. éves hallgatók részére (utóbbiaknak mindkét félévben)
Dr. Czompa Andrea egyetemi adjunktus
A tárgy rövid leírása: A szerves kémiában alkalmazott fontosabb névreakciók ismertetése, mechanizmusuk tárgyalása. Az irodalomban közölt névvel jelölt reakciók és módosulatainak alkalmazása különböző vegyületek előállítása kapcsán, régen és napjainkban. Kemo-, regio- és enantioszelektiv szintézisek elemzése, áramlásos kémia, mikrohullám segítségével végzett reakciók, „one-pot”, tandem és domino szintézis-utak bemutatása.

Válogatott fejezetek a szerves kémiából (14×1 óra)
II. évfolyam tavaszi félévére járó hallgatóknak, valamint III-IV. éves hallgatók részére
(magyar nyelven, mindenkor csak a tavaszi félévben)
Dr. Krajsovszky Gábor egyetemi docens
A tárgy rövid leírása: a szerves kémia megfelelően kiválasztott, érdekesebb fejezeteibe ad betekintést, alapvető elméleti értelmezéssel és adott esetben gyakorlati, biológiai relevanciákkal. 

A tárgyak leírása az alábbi linkekről tölthető le (link)

A speciálkollégiumi tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Szabó László − Krajsovszky Gábor: Válogatott fejezetek a szerves kémiából
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szerves Vegytani Intézet 2019
ISBN: 978-615-5722-09-7
https://mek.oszk.hu/19900/19977/ (link)