Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Az Intézet Tudományos Diákkörébe kérheti felvételét az a hallgató, aki különös kedvet érez az Intézetben végezhető szerves- és gyógyszerkémiai preparatív, valamint számítógépes munkák iránt, és közepesnél nem rosszabb eredménnyel szigorlatozott, továbbá vállalni tudja kellő idő ráfordítását is. A téma iránti érdeklődés esetén a lehetőségekről bővebb információt az intézeti TDK felelős, illetőleg az intézetigazgató ad.

2020/2021 Szakdolgozati és TDK-s témák:

 1. Kinazolin-származékok szintézise és kémiai átalakításai
  Témavezető: Dr. Krajsovszky Gábor, Dr. Mándity István

 2. Propilén-karbonát alkalmazása alkilezési reakcióban
  Témavezető: Dr. Czompa Andrea, Dr. Mándity István

 3. Gyógyszerhatóanyagok mechanokémiai előállítása
  Témavezető: Dr. Czompa Andrea, Dr. Deák Andrea – MTA TTK, Dr. Mándity István

 4. Biológiailag aktív peptidek szilárd fázisú szintézise, tisztítása és minőségi ellenőrzése
  Témavezető: Dr. Kárpáti Levente, Dr. Mándity István

 5. Mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a kémiai/gyógyszerkémiai kutatásokban
  Témavezető: Dr. Kárpáti Levente, Dr. Mándity István

 6. β-Aminosavak sztereoszelektív szintézise és ezek alkalmazása enantioszelektív reakciókban
  Témavezető: Dr. Deme Ruth, Dr. Mándity István

 7. Polimer hordozóhoz kapcsolt heterociklusok termolízise
  Témavezető: Dr. Tétényi Péter, Dr. Mándity István

 8. Átmenetifém-mentes transzfer hidrogénezési reakciók vizsgálata
  Témavezető: Dr. Herke Klára, Dr. Mándity István

 9. Sejtpenetráló peptidek kölcsönhatásának vizsgálata lipid membránokkal elméleti kémiai számolásokkal
  Témavezető: Dr. Balogh Balázs, Dr. Mándity István

 10. Fénnyel eltávolítható (kinolin) védőcsoportok előállításai és alkalmazásai
  Témavezető: Dr. Dunkel Petra

A Tudományos Diákköri Konferencián díjazott TDK hallgatóink:

2019:
Alizadeh Dzsenifer Sahar és Pásztor Balázs László: Suzuki reakciók fenntartható körülmények között, III. helyezés (Gyógyszerésztudományok I. szekció)
Témavezetők: Dr. Czompa Andrea és Dr. Mándity István
https://semmelweis.hu/tdk/files/2019/04/EREDMENYEK_Final_PPT.pdf

 

Rektori Pályamunkát benyújtott díjazott TDK hallgatóink:

A 2019-2020-es tanévben:
Pásztor Balázs László: A Suzuki-reakció újabb műszeres preparatív megoldásai, I. díj
Témavezetők:  Dr. Czompa Andrea és Dr. Mándity István
Alizadeh Dzsenifer Sahar: A Suzuki-Miyaura reakció fenntartható körülmények között, dicséretet kapott
Témavezetők: Dr. Czompa Andrea és Dr. Mándity István
https://semmelweis.hu/tdk/2020/01/13/rektori-palyamunkak-eredmenye-2019-2020/